SVEUČILIŠNO PRAVO I PRAVO ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA:
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 191363
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Šikić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
prof. Jasna Omejec - Predavanja
doc. dr. sc. Stjepka Popović - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 15. 11. 2021.
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 18. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 191363
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 11:15 do 12:45

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. Jasna Omejec (Predavanja)

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
doc. dr. sc. Stjepka Popović (Predavanja)

ponedjeljkom od 12 h - 13 h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 305/III
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Online, prema prethodnoj najavi.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Đerđa, Dario, Šikić Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi Informator (2012)
Grubišić, Ksenija; Normativne pretpostavke društva u: Afrić, V. et al. (ur.), Društvene pretpostavke društva znanja,; FF Press (2011)
Grubišić, Ksenija; Sistematizacija pravnih normi u visokom obrazovanju i znanosti u Republici Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 67 No.3-4; ; Pravni fakultet u Zagrebu (2017), str. 565-598
Omejec, Jasna; Diferencijacija propisa i općih akata u budućoj praksi Ustavnog suda i Upravnog suda u povodu Zakona o upravnim sporovima (2010), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 49(2012)2; Pravni fakultet u Splitu (2012)
Staničić, F., Đanić, A.; Ocjena ustavnosti i zakonitosti općih akata u hrvatskom pravu i praksa Vrhovnog upravnog suda, Hrvatska komparativna i javna uprava, 14 (2014)4.; Novi Informator (2014)
Opis predmeta
Glavni cilj predmeta je stjecanje znanja o temeljnim obilježjima "sveučilišnog prava i prava znanstvenih organizacija", što podrazumijeva stjecanje znanja o razvoj prava koja uređuju područje visokog obrazovanja i znanosti od početka Bolonjske reforme do danas. U skladu s navedenim, studenti će učiti o deklaracijama koje su prethodile reformi te nizu zakona i podzakonskih općenormativnih akata koji su od 2003. do danas doneseni, o posebnostima ovog područja prava u odnosu na upravno pravo, o načelima - posebno načelu autonomije - ali i drugim pravnim načelima u ovom području prava.
Ispitni rokovi
15. 11. 2021.
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
18. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.
Obavijesti