SVEUČILIŠNO PRAVO I PRAVO ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA:
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 191363
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
Izvođači: prof. dr. sc. Josip Kregar - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
prof. dr. sc. Jasna Omejec - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
doc. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 191363
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić

Utorkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 18
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Josip Kregar (Predavanja)

Utorkom u 14

Trg Republike Hrvatske 3, soba 16/I
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Jasna Omejec (Predavanja)

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Utorkom od 10.30 do 12.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Đerđa, Dario, Šikić Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi Informator (2012)
Grubišić, Ksenija; Normativne pretpostavke društva u: Afrić, V. et al. (ur.), Društvene pretpostavke društva znanja,; FF Press (2011)
Grubišić, Ksenija; Sistematizacija pravnih normi u visokom obrazovanju i znanosti u Republici Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 67 No.3-4; ; Pravni fakultet u Zagrebu (2017), str. 565-598
Omejec, Jasna; Diferencijacija propisa i općih akata u budućoj praksi Ustavnog suda i Upravnog suda u povodu Zakona o upravnim sporovima (2010), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 49(2012)2; Pravni fakultet u Splitu (2012)
Staničić, F., Đanić, A.; Ocjena ustavnosti i zakonitosti općih akata u hrvatskom pravu i praksa Vrhovnog upravnog suda, Hrvatska komparativna i javna uprava, 14 (2014)4.; Novi Informator (2014)
Opis predmeta
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon položenog predmeta student će moći:

1.opisati, tumačiti i kritički vrednovati primjenu načela u području „sveučilišnog prava i prava znanstvenih organizacija“;

2. analizirati primjenu i sadržaj pojedinih propisa;

3. opisati strukturu i ulogu znanstvenih organizacija;

4. opisati ulogu pojedinih nacionalnih tijela /ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti;

5. opisati društveni utjecaj na visokoobrazovne reforme te značenje europskog istraživačkog prostora, europskog prostora visokog obrazovanja te europskog kvalifikacijskog sustava.

 

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon položenog predmeta student će povećati:

1.sposobnost prepoznavanja ključnih činjenica i elemenata;

2. sposobnost sustavnog argumentiranja;

3. sposobnost pravnog rasuđivanja odnosno zaključivanja

Obavijesti