Sociologija javne uprave - seminar
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 116602
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Kregar
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
prof. dr. sc. Slaven Ravlić
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
Izvođači: Mateja Čehulić , mag. soc. - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Sociologija javne uprave - seminar Javna uprava - 1. semestar
4.0 116602
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Josip Kregar

Utorkom u 14

Trg Republike Hrvatske 3, soba 16/I
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak

Utorkom u 11

Trg Republike Hrvatske 3, soba 25
prof. dr. sc. Slaven Ravlić

Utorkom od 12 do 13

Trg Republike Hrvatske 3, soba 17
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić

Utorkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 18
Izvođač Konzultacije Lokacija
Mateja Čehulić , mag. soc. (Seminar)

utokom od 12 do 13

Trg Republike Hrvatske 3, soba 305/III
Literatura
Kregar, J.; Sociologija uprave; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 176
Opis predmeta
Disciplinarno područje, pristupi i razvoj sociologije javne uprave. Sociologija javne uprave i politička sociologija. Ekonomska sociologija, teorija menadžmenta i sociologija javne uprave. Akcijski i strukturalni pristupi. Durkheim i Weber. Parsons, Merton, Luhmann, Habermas. Teorije modernizacije i javna uprava. Foucault i nadzor u organizaciji. Temeljni pojmovi sociološke analize uprave. Institucija i organizacija. Funkcija i struktura. Pojam disfunkcije. Racionalizacija i profesionalizacija. Sociokulturni kapital. Hijerarhija. Društveni interesi i sukobi. Legitimnost i legalnost. Proces racionalizacije: njezini učinci i granice. Racionalizacija prava. Racionalizacija institucionalnih struktura. Disfunkcionalni efekti racionalizacije. Organizacijska patologija: siva ekonomija i paralelna uprava. Uprava i društvo. Razvoj uprave i društveni razvoj. Javni službenici kao profesija (regrutacija službenika, profesionalna karijera). Privatni interesi i javna služba. Klijentelizam i korupcija. Javno mnijenje i javna uprava. Javna uprava u tranzicijskim zemljama. Javna uprava u demokratskom sustavu. Javna uprava i politika. Politički nadzor uprave. Interesne grupe, lobiranje i javna uprava. Empirijska istraživanja uprave. Selekcija ljudi u upravi. Način donošenja odluka i distribucija moći. Lokalna zajednica. Tehnologija i organizacija. Perspektive i granice sociološkog poimanja uprave. Uprava i politički sustav. Uprava i sociokulturna okolina. Uprava i ekonomija. Značaj interakcija i razumijevanje institucija.
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.