Obavijesti
Za sve informacije u vezi s kolegijem studenti/ce se tijekom cijelog semestra mogu obratiti: Prof.dr.sc. Josipu Kregaru u terminu konzultacija utorkom od 12-13 sati, na Trgu maršala Tita 3 na 1. katu.