OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava - seminar
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava - seminar
Studij: Socijalni rad - 3. semestar
Šifra: 31836
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Irena Majstorović
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
doc. dr. sc. Ivan Šimović
doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić
Ispitni rokovi:
  • 18. 01. 2021.
  • 08. 02. 2021.
  • 15. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava - seminar Socijalni rad - 3. semestar
4.0 31836
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Irena Majstorović

četvrtkom 10-11,30 sati

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

Četvrtkom, 10-11.30 sati

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
doc. dr. sc. Ivan Šimović

Četvrtkom, 14.30 -16.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić Trg Republike Hrvatske 3, soba 5
Literatura
Alinčić, M.; Hrabar, D.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; Narodne novine (2007), str. 1-544
Triva. S., Dika, M.:; Građansko parnično procesno pravo; Narodne novine (2004), str. Stranice str. 1-8., 18-23., 51-57., 92-95., 113-206., 246-248., 255-258., 297-318., 343-344., 393-395., 413-415., 440-448., 451-456., 537-538., 579-586., 625-635., 658-676, 715-754., 757-782
OD 1.11.2015.: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 103/15.
Zakon o privremenom uzdržavanju; Narodne novine, br. 92/2014.
Zakon o pravobranitelju za djecu; Narodne novine br. 73/2017.
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine br. 70/2017.
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; Narodne novine br. 92/2014.
Zakon o suzbijanju diskriminacije; Narodne novine, br. 85/2008, 112/2012.
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji; Narodne novine br. 86/2012.
DO 1.11.2015.: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11., 25/13. i 5/15.
Alinčić, M.; Bakarić Abramović, A.; Belajec, V.; Dika, M.; Hrabar, D.; Hrvatin, B.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljski zakon - tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom; Narodne novine (2013)
Opis predmeta
Pojam i obilježja obiteljskog prava. Obiteljskopravni odnosi.
Bračno pravo. Pravno uređenje izvanbračne zajednice i zajednice osoba istog spola. Odnosi roditelja i djece. Utvrđivanje i osporavanje podrijetla djeteta. Pravno uređenje oplodnje uz medicinsku pomoć. Prava djece. Roditeljska skrb. Posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje. Imovinski odnosi članova obitelji. Obiteljskopravno uređenje zaštite od nasilja u obitelji.
Ispitni rokovi
18. 01. 2021.
08. 02. 2021.
15. 09. 2021.