OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo kroz film
Pravo kroz film
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61354
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda
doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Ispitni rokovi:
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo kroz film Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61354
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Srijedom u 15:00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II
doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička

četvrtkom u 10 sati. Obzirom na izvandredne okolnosti uzrokovane potresom i COVID-19 pandemijom, dostupna e-mailom: suncana.roksandic@pravo.hr.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

srijedom u 18 sati (Gundulićeva 10, soba 12)

Gundulićeva 10, soba 12
Literatura
Steve Greenfield et al.; Film + the Law; Cavendish Publishing (2001), str. 1-200
David Alan Black; Law in Film: Resonance and Representation; University of Illinois Press (1999), str. 1-200
Opis predmeta
Pravo je danas važno područje inspiracije u stvaranju filmova, koji su postali glavni izvor javnog shvaćanja prava i pravnog sustava. Istodobno, filmovi su postali važan izvor pravnicima koji žele produbiti svoje razmišljanja o različitim pravnim pitanjima. Ovaj predmet stvara interdisciplinarnu poveznicu između prava i filma kao prizmu za obrađivanje ključnih pravnih i društvenih koncepata pravednosti, kazne, obitelji, oružanog sukoba i dr. Ovaj predmet služi razvijanju kritičkih vještina u procjeni, analizi i boljem razumijevanju društvenih mehanizama putem kojih se pravo stvara i primijenjuje u Hrvatskoj i svijetu. Od studenata se ičekuje da analiziraju i komentiraju film i pročitaju datu literaturu (u vezi s tematikom koju filmovi obrađuju), te napišu eseje koji uključuju pravnu analizu problema koji se pojavljuju u prikazanim filmovima.
Ispitni rokovi
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.