OBAVIJESTI:
Kriminologija s osnovama kaznenog prava - seminar
Obavijesti
Raspored predavanja i seminara u ak. god. 2021/2022: 11.30-13.00 – 1. grupa  redovni studenti  čije prezime počinje u rasponu slova  od A do N 13.15-14.45 - 1. seminarska grupa , redovni studenti  seminaristi čije prezime počinje u rasponu slova  od A do N 15.00-16.30 - 2. seminarska grupa,  redovni studenti  seminiaristi čije prezime počinje u rasponu slova  od O do Ž  i svi  izvanredni studenti 16.30-18.00 – 2. grupa  redovni studenti  čije prezime počinje u rasponu slova  od O do Ž  i svi  izvanredni studenti Prebacivanje iz jedne grupe u drugu moguće je samo ako studenti samostalno nađu zamjenu iz druge grupe od one kojoj pripadaju te pošalju email na  rbezic@pravo.hr  (u cc emaila navesti osobu s kojom se mijenjate za grupu) najkasnije do  srijede, 13.10.2021. do 12:00h . Napomena: dosadašnje promjene grupa nisu važeće te se studenti upućuju da ponovno pošalju email sukladno gore navedenoj uputi
Repozitorij