:
Europsko porezno pravo
Repozitorij
Obavijesti
1. kolokvij Materijali o uvodu u Europsko porezno pravo   2. kolokvij 1) 3. dio  -  Lončarić Horvat/Arbutina, Osnove međunarodnog poreznog prava, (str. 283-307), Narodne novine, Zagreb, 2007, 2) Zakon o porezu na dobit - čl. 20. a - 20. r.   3. usmeni ispit (na regularnom roku) 5. dio -  Arbutina/Rogić Lugarić/Filković, Osnove poreznog prava, 2017. (str. 97-121);