Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

15. 4. 2018. u 21:12
UNESCO katedra za slobodno kretanje osoba, migracije i interkulturalni dijalog

UNESCO-ovoj katedri za slobodno kretanje osoba, migracije i interkulturalni dijalog Sveucilista u Zagrebu UNESCO je odobrio produzenje rada na daljnje cetiri godine, do svibnja 2022. godine. Time UNESCO-ova katedra, pod vodstvom prof. dr.sc. Iris Goldner Lang, nastavlja s nizom medunarodno prepoznatljivih predavackih, istrazivackih i projektih aktivnosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

pfz
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana