Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

13. 9. 2017. u 08:46
Uređeno: 13. 9. 2017. u 08:48

Obavijest o tečajevima stranih jezika za pravnike (U tijeku su upisi u tečajeve stranih jezika za pravnike u okviru cjeloživotnog obrazovanja u organizaciji Centra za jezike i pravo. Rok za prijave je 30. rujna 2017, poslije čega će se održati inicijalni testovi. Nastava počinje 17.  listopada 2017.Ispunjeni formular za prijavu treba poslati na adresu: jezicnitecajevi16@gmail.com. Opširnije u prilogu: (1) Brošura za zimski semestar...; (2) formular za prijavu

Renata Požgaj
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana