Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

13. 9. 2017. u 08:42
Uređeno: 13. 9. 2017. u 08:48

Obavijest o programu stručnog usavršavanja za pravnike-lingviste, sudske tumače  i pravne prevoditelje (U tijeku su upisi u program stručnog usavršavanja za pravnike-lingviste, sudske tumače  i pravne prevoditelje u organizaciji Centra za jezike i pravo. Rok za prijave je 30. rujna 2016, poslije čega će se održati inicijalni testovi. Prijavu uz CV (Europass) treba poslati na adresu: strucnousavrsavanje16@gmail.com Opširnije u prilogu:  ./_news/21856/Pravnici lingvisti obavijest 2017-18.doc
 

Renata Požgaj
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana