Obavijesti
11. 9. 2017. u 12:02
Uređeno: 11. 9. 2017. u 12:03
UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA U...

Obavijest o upisu ponavljanja godine i upis više godine studija studenti mogu pogledati na

STUDENTI-Obavijesti studentske referade

Na istoj stranici dostupne su i informacije o nastavku prekinutog studija i upisu 3. godine stručnog poreznog studija za osobe koji su u prethodnim akademskim godinama završili dvogodišnji stručni porezni studij

Sanja Storjak

11. 9. 2017. u 11:33
Uređeno: 11. 9. 2017. u 12:21

Postupak upisa u prvu godinu studija u 2017/18. akad. god. u jesenskom upisnom roku;

Upisi se provode srijedu, 20. rujna s početkom u 12:30 sati u zgradi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 10, dvorana VIII./I. kat.

 

Pristupnici koji se upisuju na stručni studij javne uprave dužni su predočiti osobnu iskaznicu (svjedodžbe srednje škole nisu potrebne).

Pristupnici su dužni osobno se upisati. U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati roditelji, odnosno osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika, s time da će u tom slučaju indeks i prateću dokumentaciju student moći preuzeti samo osobno.

Svi pristupnici plaćaju upisninu u iznosu 300,00 kuna  (u što je uključena naknada za biblioteku, premija osiguranja za studenta i izrada iksice) na žiro-račun Fakulteta IBAN: HR9823600001101264729, model HR 00, poziv na broj 1012. Za upis u statusu izvanrednog studenta na isti žiro račun uplaćuje se i školarina jednokratno u cjelokupnom iznosu 7.200,00 kuna. Na upis je potrebno dostaviti potvrdu o provedenoj uplati. Za upis u prvu godinu studija sklapa se odgovarajući ugovor.

Indeks i prateća dokumentacija mogu se nabaviti (kupiti) u knjižari Fakulteta u zgradi na Trgu Republike Hrvatske 3 (dvorište).

Pristupnici na upis trebaju donijeti dvije jednake fotografije u boji formata 4x6 cm.

Sve eventualno potrebne dodatne obavijesti bit će redovito objavljivane na web stranici fakulteta www.pravo.unizg.hr

U slučaju potrebe za dodatnim obavijestima pristupnici mogu poslati upit na e-mail adresu: upisi@pravo.hr.

Sanja Storjak

Rezultate ispita održanog 6.9.2017. možete pogledati na Stručni porezni studij - Rezultati ispita i kolokvija

Sanja Storjak

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2017/18. godini u prvu godinu studija u jesenskom upisnom roku upisuje na studijski program: 

Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje tri godine

  • 20 izvanrednih studenata, uz plaćanje participacije

Participacija za upis u prvu godinu studija iznosi 7.200,00 kuna.

Prijave za upis na navedene studijske programe obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta „Postani student“.

Obavijest o terminima upisa bit će objavljena najkasnije zajedno s konačnim listama redoslijeda.

Sve daljnje obavijesti bit će objavljene na web stranici „Postani student“ i web stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U slučaju potrebe za dodatnim obavijestima pristupnici mogu poslati upit na e-mail adresu: upisi@pravo.hr

Sanja Storjak

specijalistički diplomski stručni studij javna uprava (4 semestra)

stječe se stručni naziv stručni specijalist/ stručna specijalistica javne uprave

50 redovitih i 50 izvanrednih studenata

 

PREUZIMI OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS SDSSJU 2017.

 

1.     Kategorije pristupnika

a)     Pristupnici koji su završili trogodišnji preddiplomski stručni studij javne uprave po Bolonjskom programu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova

b)     Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova

c)     Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova

 

2.     Uvjeti

Opći uvjet za upis na specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je završen najmanje trogodišnji sveučilišni ili stručni studij.

Sanja Storjak

Podizanje INDEKSAPETAK; 21. srpnja  12:00 – 14:00  sati, dvorana III/I. kat

Nepodignuti indeksi moći će se preuzeti i nakon navedenog roka u referadi u sobi 10. i to od 4. RUJNA u uredovno radno vrijeme referade svaki radni dan od 10:00 – 12:00 sati, a za izvanredne studente utorkom uz jutarnji i u popodnevnom terminu od 15:00 – 16:00 sati.

Studenti su dužni OSOBNO preuzeti indeks

Sanja Storjak

12. 7. 2017. u 11:57
Uređeno: 12. 7. 2017. u 11:58

Prezentacije s predavanja dostupne su na Stručni studij javne uprave-3.godina-Konzularno pravo

Za pregled potrebno je ulogirati se AAIdentitetom.

Sanja Storjak

29. 6. 2017. u 11:50
Uređeno: 29. 6. 2017. u 11:51

Postupak upisa u prvu godinu za stručne preddiplomske studije Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

JAVNA UPRAVA - STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

POREZNI STUDIJ - STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 

Plan mjesta upisa na zgradama Fakulteta i Knjižare Trg maršala Tita 3.

Sanja Storjak

7. 6. 2017. u 13:12
Uređeno: 7. 6. 2017. u 13:18

Obavještavaju se studenti koji u ovoj akademskoj godini imaju upisanu stručnu praksu da je u studomatu otvoren novi rok za prijavu.

Rok je 14. srpnja 2017.

Prijave su otvorene do utorka, 11.srpnja do 23:59 sati.

Rok prijavljuju studenti koji nisu izvršili prijavu Stručne prakse za prethodni rok.

Praksa će se obavljati u rujnu, a  raspored obavljanja biti će objavljen na mrežnim stranicama katedre za Upravnu znanost (Predmeti – Stručna praksa)

DODATNIH ROKOVA U OVOJ AKADEMSKOJ GODINI VIŠE NEĆE BITI.

Sanja Storjak

18. 5. 2017. u 12:14
HUP – Inicijativa za mlade

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt:

• omogućuje studentima kvalitetne studentske prakse u uspješnim tvrtkama u skladu s priznatim međunarodnim standardima

• potiče suradnju poslodavaca i obrazovnih institucija kako bi se unaprijedile vještine i znanja studenata tijekom obrazovanja

• omogućuje poslodavcima pristup još većoj bazi talenata i potencijalnih zaposlenika.

Sanja Storjak

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju mogućnost upisa kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom kojim se stječe 5 ECTS bodova. Navedeni predmet studentima se priznaje kao jedan od izbornih predmeta u skladu s izvedbenim planom i programom...

 

Sanja Storjak

21. 10. 2014. u 08:29
Uređeno: 1. 2. 2017. u 13:33
OBAVIJEST O UVJETIMA ZA POLAGANJE...

Članak 25. stavak 4. Pravilnika o studiju, kojim je utvrđeno da student stručnih studija može polagati ispite iz nastavnih predmeta određene studijske godine tek kad je ostvario 60 ECTS bodova prethodne studijske godine, od 1. listopada 2014. primjenjuje se na studente svih stručnih studija uz slijedeće iznimke:

a)     studenti koji su završili dvogodišnji stručni porezni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli stručni naziv upravni pravnik porezne struke, te upisali treću godinu stručnog poreznog studija, razlikovni ispit dužni su položiti do kraja studija;

b)     studenti upisani u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, razlikovne ispite mogu polagati zajedno sa ispitima prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave. Razlikovne ispite dužni su položiti do upisa u drugu godinu studija;

c)     studenti upisani u razlikovne semestre specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave razlikovne ispite dužni su položiti prije pohađanja nastave prve godine studija.

ISPITI POLAGANI SUPROTNO NAVEDENOME BIT ĆE PONIŠTENI.

Sanja Storjak

U skladu s člankom 26. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana