Obavijesti
29.04.2016. u 08:28
Uređeno: 29.04.2016. u 08:29

Rezultate kolokvija održanog 27.4.2016. iz RAČUNOVODSTVA I. možete pogledati na Stručni porezni studij – Rezultati ispita i kolokvija.

Za pregled je potrebno ulogirati se na web stranicu studija svojim AAIdentitetom .

Sanja Storjak

Obavještavaju se studenti da je u studomatu otvoren rok za prijavu Vježbi iz upravnog postupovnog prava za IZVANREDNE studente javne uprave.

Rok je 6. 5. 2016.

Upis ocjena za izvanredne studente biti će u petak, 6.5. u 17:00 sati u G10, Dv. II/priz.

Nastava iz Vježbi iz UPP-a održat će se 2. i 3. 5. (pon, uto), G 10, Dv. II/priz.

Bez prisustvovanja na nastavi studenti neće moći dobiti potpise.

Na vježbe je potrebno donijeti Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/2009).

Izvanredni studenti koji su ponovo upisali vježbe iz Upravnog postupovnog prava (ponavljači) vježbe će imati samo u terminu u petak 6. svibnja od 17:45 (nastava i ocjenjivanje).

VJEŽBE JE POTREBNO PRETHODNO PRIJAVITI.

Sanja Storjak

26.04.2016. u 12:21
Uređeno: 26.04.2016. u 12:23

Obavještavaju se redoviti studenti stručnog studija javne uprave da se u četvrtak, 28.travnja. zbog bolesti neće održati predavanje iz kolegija Ustavno pravo RH.

Sanja Storjak

Studijski programi Pravnog fakulteta u Zagrebu

1.    Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina

2.    Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine

3.    Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

4.    Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

 

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja.

Sanja Storjak

Obavijest o II. kolokviju iz kolegija FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE za izvanredne studente možete pogledati na 

Stručni studij javne uprave - 1. godina

Sanja Storjak

Rezultate kolokvija održanog 13.4.2016. iz EUROPSKOG POREZNOG PRAVA možete pogledati na Stručni porezni studij – Rezultati ispita i kolokvija.

Za pregled je potrebno ulogirati se na web stranicu studija svojim AAIdentitetom.

Sanja Storjak

14.04.2016. u 09:07

U vremenu od 11. travnja do 11. svibnja Srce organizira događanja pod nazivom Mjesec eduroama kojim žele još više p/ribližiti uslugu eduroam krajnjim kosrisnicima - studentima, nastavnicima i istraživačima.

http://www.eduroam.hr/eduroam-mjesec

Sanja Storjak

Obavijest o detaljima kolokvija iz kolegija OBITELJSKO PRAVO S MATIČARSTVOM za akademsku 2015/2016. godinu za studente stručnog studija javne uprave možete pogledati pod Stručni studij javne uprave-2. godina.

Sanja Storjak

Raspored predavanja kolegija Etika javne službe dostupan je na;

REDOVITI STUDENTI

IZVANREDNI STUDENTI

Sanja Storjak

31.03.2016. u 12:23
Uređeno: 31.03.2016. u 12:27

Rezultati 1.kolokvija iz kolegija KOMPARATIVNI POLITIČKI SUSTAVI pisan kod prof. Smerdela nalaze se na stranici katedre za ustavno pravo na http://www.pravo.unizg.hr/ustp

Prof.dr.sc. Branko Smerdel

Sanja Storjak

Želite li svojom osobnošću i volonterskim radom pridonijeti jedinstvenoj javnoj manifestaciji te uz dobru zabavu steći korisna iskustva i nova poznanstva, pridružite se organizacijskom timu 15. Festivala jednakih mogućnosti (15. F=M)!

POZIV VOLONTERIMA FM-2016.

Festival predstavlja osobe s invaliditetom koje s drugim umjetnicima nastupaju u glazbeno-scenskom i likovnom programu, te u edukacijsko-rekreacijskim i sportskim igrama. Svrha je festivala javno pokazati stvaralačke mogućnosti izvođača programa, šireći poruku da i osobe s invaliditetom trebaju uživati ista prava i obveze poput drugih građana. Na trodnevnom uličnom festivalu nastupa preko 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih oko 600 osoba s invaliditetom.

Festival će se održati 17.-19. svibnja 2016. (utorak, srijedu i četvrtak) na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, s dnevnim rasporedom programa od 10 do 22 sata.

Sanja Storjak

Nove termine nastave iz kolegija Engleski jezik za poreznu struku II. za izvanredne studente možete pogledati OVDJE

Sanja Storjak

Promjenu termina predavanja za izvanredne studente iz izbornog predmeta Pravo okoliša, katedre za Upravno pravo možete pogledati na;

Stručni studij javne uprave

Stručni porezni studij

Sanja Storjak

Obavijest o novim terminima nastave za izvanredne studente možete pogledati OVDJE

Sanja Storjak

21.10.2015. u 14:01
Uređeno: 23.10.2015. u 09:15

Moguće je upisati sveučilišni izborni kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“, nositeljice prof. dr. sc. Lelie Kiš-Glavaš, redovite profesorice na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Kolegij je dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija. Uvjet za upis kolegija je poznavanje studenta/ice s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student/ica koji upisuje kolegij bude student/ica asistent/ica („par“). Isto tako poželjno je da „par“ bude s istog studijskog programa i s iste studijske godine (i iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu). Za potrebe upisa ovog kolegija skupinu studenata s invaliditetom definiraju studenti s oštećenjima vida (slijepi ili slabovidni), studenti s oštećenjem sluha (gluh, nagluhi i gluhoslijepi) i studenti s tjelesnim invaliditetom (motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima).

Kolegij se održava u dva dijela: prvi dio odnosi se na pripremnu radionicu, a drugi na pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije (superviziju).

Pripremna radionica (15P+30V) će biti održana tijekom dva vikenda (petak poslijepodne, subota, nedjelja) dok će se pružanje vršnjačke potpore (75V) i grupna supervizija (15V) odvijati tijekom semestra. Kolegij je dostupan i putem e-učenja. 

Sanja Storjak

21.10.2014. u 08:29
Uređeno: 03.11.2014. u 14:11
OBAVIJEST O UVJETIMA ZA POLAGANJE...

Članak 25. stavak 4. Pravilnika o studiju, kojim je utvrđeno da student stručnih studija može polagati ispite iz nastavnih predmeta određene studijske godine tek kad je ostvario 60 ECTS bodova prethodne studijske godine, od 1. listopada 2014. primjenjuje se na studente svih stručnih studija uz slijedeće iznimke:

a)     studenti koji su završili dvogodišnji stručni porezni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli stručni naziv upravni pravnik porezne struke, te upisali treću godinu stručnog poreznog studija, razlikovni ispit dužni su položiti do kraja studija;

b)     studenti upisani u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, razlikovne ispite dužni su položiti do upisa u drugu godinu studija;

c)     studenti upisani u razlikovni semestar specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave razlikovne ispite dužni su položiti prije pohađanja nastave prve godine studija.

ISPITI POLAGANI SUPROTNO NAVEDENOME BIT ĆE PONIŠTENI.

Sanja Storjak

1.     Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine.

2.     Iznimno od točke 1. ove Odluke redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

Sanja Storjak

ZA REDOVITE STUDENTE

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2015/16., 2016/17. i 2017/18. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na:

Odluci o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2015./16., 2016./2017. i 2017./2018 (NN 83/2015)

Pravilima participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima - primjenjuju se u skladu s odlukom Vlade RH o punoj subvenciji participacije (NN 83/2015)

Pravilniku o studiju  

Odluci o naknadama za usluge u akademskoj 2015/2016. godini

Sanja Storjak

U skladu s člankom 26. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2016 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana