Obavijesti

Rezultate ispita održanog 6.7. pogledajte ovdje RAČUNOVODSTVO I. i II.

Sanja Storjak

Rezultate pisneog i raspored usmenog dijela ispita možete pogledati na OSNOVE POLITOLOGIJE 2.7.2015

Sanja Storjak

Obavijest o otvaranju roka za prijavu stručne prakse pogledajte ovdje STRUČNA PRAKSA

Sanja Storjak

Temeljem odluke Tajništva donesene na sjednici 16. lipnja 2014. u Zagrebu, Institut za javnu upravu raspisuje

 

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE „EUGEN PUSIĆ“ ZA NAJBOLJI RAD U KATEGORIJAMA MLADIH ZNANSTVENIKA I STUDENATA

 

Na natječaj se mogu prijaviti svi mladi znanstvenici do 35 godina te svi redovni i izvanredni studenti upisani na preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij u akademskoj godini 2014/2015.

Cjeloviti tekst natječaja i uvjete prijave možete pogledati na;

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE „EUGEN PUSIĆ“ ZA NAJBOLJI RAD U KATEGORIJAMA MLADIH ZNANSTVENIKA I STUDENATA

 

Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2015.

Pitanja se zaprimaju na e-mail adresu admin@iju.hr.

Rezultati će se objaviti na internetskoj stranici Instituta za javnu upravu (www.iju.hr) do 20. rujna 2015., a dobitnici će biti osobno obaviješteni na elektronsku adresu koju navedu u prijavi.

Sanja Storjak

05.06.2015. u 13:40
Uređeno: 05.06.2015. u 13:41

Poštovani studenti,

pozivamo Vas na obvezni sistematski pregled koji će se za studente koji su po prvi puta upisani u prvu godinu stručnih studija u akad. god. 2014/2015. obaviti prema rasporedu objavljenom u rubrici Obavijesti studentske referade;

Sanja Storjak

Faculty of Adminiostration, University of Ljubljana, Summer School:

CHALLENGES IH PUBLIC ADMINISTRATION-TRANSFORMATION

FOR THE FUTURE

 

Kolegice i kolge zainteresirani za navedenu ljetnu školu više inofmacija mogu vidjeti u dokumenetu obljavljenom u repozitoriju na ovoj stranici.

Tomislav Koščak

27.04.2015. u 10:02
Uređeno: 27.04.2015. u 10:04

Studijski programi

  1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina

  2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine

  3. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

  4. Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema sljedećem

sustavu bodovanja.- pogledati ovdje 

Sanja Storjak

Od veljače 2015. sve informacije o predmetima (uključujući rezultate ispita, obavijesti, prezentacije) koje izvodi Katedra za upravnu znanost na svim studijima objavljuju se na web stranici Katedre u okviru rubrike Predmeti (meni lijevo).

Goranka Lalić Novak

21.10.2014. u 08:29
Uređeno: 03.11.2014. u 14:11
OBAVIJEST O UVJETIMA ZA POLAGANJE...

Članak 25. stavak 4. Pravilnika o studiju, kojim je utvrđeno da student stručnih studija može polagati ispite iz nastavnih predmeta određene studijske godine tek kad je ostvario 60 ECTS bodova prethodne studijske godine, od 1. listopada 2014. primjenjuje se na studente svih stručnih studija uz slijedeće iznimke:

a)     studenti koji su završili dvogodišnji stručni porezni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli stručni naziv upravni pravnik porezne struke, te upisali treću godinu stručnog poreznog studija, razlikovni ispit dužni su položiti do kraja studija;

b)     studenti upisani u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, razlikovne ispite dužni su položiti do upisa u drugu godinu studija;

c)     studenti upisani u razlikovni semestar specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave razlikovne ispite dužni su položiti prije pohađanja nastave prve godine studija.

ISPITI POLAGANI SUPROTNO NAVEDENOME BIT ĆE PONIŠTENI.

Sanja Storjak

1.     Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine.

2.     Iznimno od točke 1. ove Odluke redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

Sanja Storjak

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2013/14. i 2014/15. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na:

Odluci o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./13., 2013./2014. i 2014./2015 (NN 90/12)

Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu (od 11. rujna 2012.)

Pravilniku o studiju  

Odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2013/2014. godini

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima(od 13. ožujka 2013.)

Plaćanja participacije troškova studija oslobođeni su (plaćaju samo upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.

2.     Studenti s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.

3.     Studenti koji su redovito (svake godine) ostvarili uvjete za upis više godine studija te ako u vrijeme upisa u višu godinu studija prosjek njegovih ocjena iz ispita koje je položio od početka studija iznosi najmanje 3,5 (aritmetički ili težinski prosjek – koji je u konkretnom slučaju povoljniji za studenta).

4.     Student koji prima stalnu novčanu pomoć upisuje više godinu studija bez plaćanja participacije sve dok redovito ostvaruje uvjete za upis više godine studija bez obzira na prosjek ocjena.

Participaciju troškova studija prema toč. 12.  Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.) plaćaju (uvećano za upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili 30-54 ECTS bodova plaćaju 120 kuna po svakom ECTS bodu koji nisu položili u prethodnoj akademskoj godini (sa stanjem zatečenom na dan 30.rujna).

2.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju participaciju školarine u iznosu od 7.200,00 kuna.

Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine. Iznimno, redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

 

PRAVILA O PLAĆANJU PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA ZA IZVANREDNE STUDENTE, KAO I CIJENA ECTS BODA, OSTAJU NEIZMIJENJENA U ODNOSU NA DO SADA VAŽEĆI SUSTAV.

Sanja Storjak

31.03.2014. u 14:59
Uređeno: 01.04.2014. u 11:05

Odlukom Uprave Fakulteta određeno je da studenti stručnog studija javne uprave mogu prijavljivati i polagati ispite 3. godine studija s jednim nepoloženim ispitom iz 2. godine studija najduže do 30. rujna 2014. Ispiti polagani suprotno toj odluci bit će poništeni.

Rokovi prijave za ispite 3. godine studija koji su u studomatu određeni kao 1.4.2014. do 23:59 pomiču se za 24:00 sata i trajat će do 2.4.2014. do 23:59 sati. Rokovi odjave neće se mijenjati.

Studentima starog studijskog programa koji su akademske 2013/2014. godine upisali, odnosno imaju prijelaz na bolonjski studij javne uprave, a do završetka istog ostalo im je 5.do najviše 8. ispita (završni rad nije uključen) mogu razlikovne ispite polagati proizvoljnim redoslijedom najduže do 30. rujna 2014.

Ostali studenti koji su imali nastavak studija ili su upisali razlikovni studij javne uprave (razlika između dvogodišnjeg i trogodišnjeg upravnog studija) dužni su ispite prijavljivati i polagati sukladno pravilima polaganja koja vrijede za bolonjski sustav.

Ovdje opisani režim polaganja ispita NEĆE SE PRODUŽIVATI nakon 30. rujna 2014. godine pa se mole studenti da svoj plan polaganja ispita prilagode toj okolnosti.  

Sanja Storjak

U skladu s člankom 17. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana