Obavijesti

23.01.2015. u 20:01
Uređeno: 23.01.2015. u 20:01

Rezultate kolokvija iz nastavnog predmeta SOCIOLOGIJA JAVNE UPRAVE možete pogledati OVDJE

Sanja Storjak

Raspored studenata koji pišu 2. kolokvij, Zagreb, 30. siječnja 2015. i ispitnu literaturu 2. kolokvija možete pogledati na stranici nastavnog predmeta MEĐUNARODNI ODNOSI, VANJSKA POLITIKA I DIPLOMACIJA

Sanja Storjak

Prijedlog tema za završni ispit-esej iz nastavnog predmeta ORGANZACIJSKI RAZVOJ pogledajte OVDJE

Sanja Storjak

Informacije o izbornom predmetu prve godine specijalističkog studija javne uprave SOCIJALNA POLITIKA HRVATSKE  možete pratiti OVDJE

Sanja Storjak

20.11.2014. u 13:21
Uređeno: 20.11.2014. u 19:44

Izvedbeni plan za predmet Suvremene upravne doktrine, 2. godina Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave možete pronaći ovdje.

Goranka Lalić Novak

09.11.2014. u 09:29
Uređeno: 12.11.2014. u 14:21

Izvedbeni plan za predmet Modernizacija i europeizacija hrvatske javne uprave možete pronaći ovdje.

Informacije o predmetu i prezentacije s predavanja objavljivat će se na stranicama Katedre za upravnu znanost

OVDJE

Goranka Lalić Novak

21.10.2014. u 08:29
Uređeno: 03.11.2014. u 14:11
OBAVIJEST O UVJETIMA ZA POLAGANJE...

Članak 25. stavak 4. Pravilnika o studiju, kojim je utvrđeno da student stručnih studija može polagati ispite iz nastavnih predmeta određene studijske godine tek kad je ostvario 60 ECTS bodova prethodne studijske godine, od 1. listopada 2014. primjenjuje se na studente svih stručnih studija uz slijedeće iznimke:

a)     studenti koji su završili dvogodišnji stručni porezni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli stručni naziv upravni pravnik porezne struke, te upisali treću godinu stručnog poreznog studija, razlikovni ispit dužni su položiti do kraja studija;

b)     studenti upisani u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, razlikovne ispite dužni su položiti do upisa u drugu godinu studija;

c)     studenti upisani u razlikovni semestar specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave razlikovne ispite dužni su položiti prije pohađanja nastave prve godine studija.

ISPITI POLAGANI SUPROTNO NAVEDENOME BIT ĆE PONIŠTENI.

Sanja Storjak

Izvedbeni plan izbornog predmeta I. godine Specijalističkog diplomskog studija javne uprave možete pronaći ovdje.

Goranka Lalić Novak

Obavijest o ispitnoj literaturi za kolegij poredbeno ustavno pravo pogledajte OVDJE

Sanja Storjak

Upute za polaganje parcijalnih ispita iz nastavnog predmeta OSNOVE SOCIOLOGIJE možete pogledati na stranici 1. godine studija javne uprave OVDJE

Sanja Storjak

Izvedbeni plan predmeta Organizacija javne uprave u Hrvatskoj možete pronaći ovdje.

Goranka Lalić Novak

Izvedbeni plan predmeta Nauka o javnoj upravi I možete pronaći ovdje.

Goranka Lalić Novak

Izvedbeni plan za obvezni predmet Komparativna javna uprava (specijalistički diplomski studij javne uprave, 1. godina) možete pronaći ovdje.

Goranka Lalić Novak

Raspored rada za akademsku 2014/2015. godinu i sve buduće objave vezane za izborni predmet prve godine specijalističkog studija javne uprave PSIHOLOGIJA U JAVNOJ UPRAVI možete pratiti OVDJE

Sanja Storjak

Izvedbeni plan predmeta Europski upravni prostor i nacionalna uprava u akademskoj godini 2014.-2015. možete naći OVDJE.

Goranka Lalić Novak

Raspred predavanja, popis NOVE ispitne literature i ostale važne informacije o predmetu Temeljni komparativni upravni sustavi možete naći ovdje.

Goranka Lalić Novak

08.10.2014. u 23:53
Uređeno: 11.10.2014. u 16:05

Od danas rasporedi nastave dostupni su na slijedećim linkovima:

 

STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE;

Redoviti studenti - OVDJE

Izvanredni studenti - OVDJE

 

STRUČNI POREZNI STUDIJ;

Redoviti studenti - OVDJE

Izvanredni studenti - OVDJE

 

SPECIJALISTIČKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE;

1. godina - OVDJE

2. godina - OVDJE

Sanja Storjak

Info pakete za nastavne predmete Državnu uprava i Osnove teorije organizacije možete pogledati na slijedećim linkovima; 

DRŽAVNA UPRAVA LINK OVDJE 

OSNOVE TEORIJE ORGANIZACIJE (3. godina stručnog studija javne uprave) LINK OVDJE 

TEORIJA ORGANIZACIJE (2.g. specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave)  LINK OVDJE

 

Sanja Storjak

05.10.2014. u 19:24
Uređeno: 11.10.2014. u 16:12

Nastava za redovne studente započinje 19. studenog 2014.

Izvanredni studenti mogu prisustvovati predavanjima za redovne studente, a posebno sljedeće datume: 19. studenog 2014., 3. prosinca 2014. i 21.siječnja 2015. (ukupno 10 nastavnih sati). - LINK OVDJE

Goranka Lalić Novak

1.     Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine.

2.     Iznimno od točke 1. ove Odluke redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

Sanja Storjak

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2013/14. i 2014/15. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na:

Odluci o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./13., 2013./2014. i 2014./2015 (NN 90/12)

Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu (od 11. rujna 2012.)

Pravilniku o studiju  

Odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2013/2014. godini

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima(od 13. ožujka 2013.)

Plaćanja participacije troškova studija oslobođeni su (plaćaju samo upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.

2.     Studenti s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.

3.     Studenti koji su redovito (svake godine) ostvarili uvjete za upis više godine studija te ako u vrijeme upisa u višu godinu studija prosjek njegovih ocjena iz ispita koje je položio od početka studija iznosi najmanje 3,5 (aritmetički ili težinski prosjek – koji je u konkretnom slučaju povoljniji za studenta).

4.     Student koji prima stalnu novčanu pomoć upisuje više godinu studija bez plaćanja participacije sve dok redovito ostvaruje uvjete za upis više godine studija bez obzira na prosjek ocjena.

Participaciju troškova studija prema toč. 12.  Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.) plaćaju (uvećano za upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili 30-54 ECTS bodova plaćaju 120 kuna po svakom ECTS bodu koji nisu položili u prethodnoj akademskoj godini (sa stanjem zatečenom na dan 30.rujna).

2.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju participaciju školarine u iznosu od 7.200,00 kuna.

Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine. Iznimno, redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

 

PRAVILA O PLAĆANJU PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA ZA IZVANREDNE STUDENTE, KAO I CIJENA ECTS BODA, OSTAJU NEIZMIJENJENA U ODNOSU NA DO SADA VAŽEĆI SUSTAV.

Sanja Storjak

31.03.2014. u 14:59
Uređeno: 01.04.2014. u 11:05

Odlukom Uprave Fakulteta određeno je da studenti stručnog studija javne uprave mogu prijavljivati i polagati ispite 3. godine studija s jednim nepoloženim ispitom iz 2. godine studija najduže do 30. rujna 2014. Ispiti polagani suprotno toj odluci bit će poništeni.

Rokovi prijave za ispite 3. godine studija koji su u studomatu određeni kao 1.4.2014. do 23:59 pomiču se za 24:00 sata i trajat će do 2.4.2014. do 23:59 sati. Rokovi odjave neće se mijenjati.

Studentima starog studijskog programa koji su akademske 2013/2014. godine upisali, odnosno imaju prijelaz na bolonjski studij javne uprave, a do završetka istog ostalo im je 5.do najviše 8. ispita (završni rad nije uključen) mogu razlikovne ispite polagati proizvoljnim redoslijedom najduže do 30. rujna 2014.

Ostali studenti koji su imali nastavak studija ili su upisali razlikovni studij javne uprave (razlika između dvogodišnjeg i trogodišnjeg upravnog studija) dužni su ispite prijavljivati i polagati sukladno pravilima polaganja koja vrijede za bolonjski sustav.

Ovdje opisani režim polaganja ispita NEĆE SE PRODUŽIVATI nakon 30. rujna 2014. godine pa se mole studenti da svoj plan polaganja ispita prilagode toj okolnosti.  

Sanja Storjak

GOSTUJUĆE PREDAVANJE - prof.dr....

Poziv na gostujuće predavanje koje će na Pravnom fakultetu u Zagrebu održati

izv.prof.dr. Jan-Hinrik Meyer-Sahling, University of Nottingham

„Europeanisation of Public Administration in New and Prospective Member States“

Petak, 15. studenoga 2013. od 14,15 do 15.30 sati
Vijećnica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg m. Tita 14, /2. katPredavanje će se održati na engleskom jeziku bez prevođenja.

/_news/10437/Poziv_Meyer-Sahling_predavanje petak PFZ Vijecnica (1).docx

Sanja Storjak

U skladu s člankom 17. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana