Obavijesti

Obavijest o promjeni termina predavanja za izvanredne studente iz kolegija MEĐUNARODNO POREZNO PRAVO možete pogledati na Stručni porezni studij - Raspored nastave - Izvanredni studenti

Sanja Storjak

Poštovane kolegice i kolege,

 

Prvo, ispričavama se zbog neodržanog predavanja 18.10.; došlo je do nesporazuma, ja nisam odredio predavanje za ovaj termin. Drugo, sutrašnje predavanje neće biti održano u zakazanom terminu, termini za oba predavanja će biti određeni naknadno.

 

Uz još jednu ispriku,

Poštovanje,

prof. dr. Hrvoje Arbutina

Hrvoje Arbutina

17.10.2016. u 13:59
Uređeno: 17.10.2016. u 14:00

Obavijest o novim terminima nastave za redovite studente iz kolegija KONZULARNO PRAVO možete pogledati na

Stručni studij javne uprave-Rasporedi nastave-Redoviti studenti 

Sanja Storjak

12.10.2016. u 09:01

Info paket i informacije o seminaru iz predmeta Komparativna javna uprava objavljene su na mrežnim stranicama Katedre za upravnu znanost.

Goranka Lalić Novak

14.09.2016. u 09:40
Uređeno: 14.09.2016. u 09:41
Sanja Storjak

21.10.2014. u 08:29
Uređeno: 17.05.2016. u 11:35
OBAVIJEST O UVJETIMA ZA POLAGANJE...

Članak 25. stavak 4. Pravilnika o studiju, kojim je utvrđeno da student stručnih studija može polagati ispite iz nastavnih predmeta određene studijske godine tek kad je ostvario 60 ECTS bodova prethodne studijske godine, od 1. listopada 2014. primjenjuje se na studente svih stručnih studija uz slijedeće iznimke:

a)     studenti koji su završili dvogodišnji stručni porezni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli stručni naziv upravni pravnik porezne struke, te upisali treću godinu stručnog poreznog studija, razlikovni ispit dužni su položiti do kraja studija;

b)     studenti upisani u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, razlikovne ispite dužni su položiti do upisa u drugu godinu studija;

c)     studenti upisani u razlikovne semestre specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave razlikovne ispite dužni su položiti prije pohađanja nastave prve godine studija.

ISPITI POLAGANI SUPROTNO NAVEDENOME BIT ĆE PONIŠTENI.

Sanja Storjak

U skladu s člankom 26. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2016 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana