Obavijesti

23.09.2016. u 14:51
Uređeno: 26.09.2016. u 15:35

DAN OTVORENIH VRATA - 29. rujna 2016. (četvrtak)

Pozivaju se svi studenti koji su po prvi puta upisani u prvu godinu stručnih studija na Dan otvorenih vrata koji će se održati u četvrtak, 29. rujna 2016. s početkom u 9:30 sati u Gundulićevoj 10, u dvorani IV. prema rasporedu; DAN OTVORENIH VRATA - Raspored

Studentima upisanim prvi puta u prvu godinu stručnih studija popunjavanje osobnih podataka u studomatu biti će omogućeno od 1. do 20. listopada 2016. godine. Studenti upisani prvi puta na studij dužni su popuniti osobne podatke na studomatu u navedenim terminima.

 

POČETAK NASTAVE u akademskoj 2016/2017. godini

3. listopada 2016. (ponedjeljak) - početak nastave za redovite studente na svim stručnim studijima, osim za studente 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave

10. listopada 2016. (ponedjeljak) - početak nastave za redovite studente 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave

Nastava za izvanredne studente započinje prema objavljenim rasporedima.

Rasporedi nastave objavljeni su na poveznicama studija pod Rasporedi nastave.

Sanja Storjak

14.09.2016. u 09:40
Uređeno: 14.09.2016. u 09:41
Sanja Storjak

NATJEČAJ ZA UPIS

- specijalistički diplomski stručni studij javna uprava (4 semestra) 

- stječe se stručni naziv stručni specijalist/ stručna specijalistica javne uprave

- 50 redovitih i 50 izvanrednih studenata

 

1.     Kategorije pristupnika

a)     Pristupnici koji su završili trogodišnji preddiplomski stručni studij javne uprave po Bolonjskom programu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova

b)     Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova

c)     Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova

 

2.     Uvjeti

Opći uvjet za upis na specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je završen najmanje trogodišnji sveučilišni ili stručni studij.

Sanja Storjak

21.10.2014. u 08:29
Uređeno: 17.05.2016. u 11:35
OBAVIJEST O UVJETIMA ZA POLAGANJE...

Članak 25. stavak 4. Pravilnika o studiju, kojim je utvrđeno da student stručnih studija može polagati ispite iz nastavnih predmeta određene studijske godine tek kad je ostvario 60 ECTS bodova prethodne studijske godine, od 1. listopada 2014. primjenjuje se na studente svih stručnih studija uz slijedeće iznimke:

a)     studenti koji su završili dvogodišnji stručni porezni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli stručni naziv upravni pravnik porezne struke, te upisali treću godinu stručnog poreznog studija, razlikovni ispit dužni su položiti do kraja studija;

b)     studenti upisani u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, razlikovne ispite dužni su položiti do upisa u drugu godinu studija;

c)     studenti upisani u razlikovne semestre specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave razlikovne ispite dužni su položiti prije pohađanja nastave prve godine studija.

ISPITI POLAGANI SUPROTNO NAVEDENOME BIT ĆE PONIŠTENI.

Sanja Storjak

U skladu s člankom 26. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2016 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana