Obavijesti
24.07.2014. u 12:19
Uređeno: 24.07.2014. u 12:20

Studenti stručnih studija upisani na srpanjskom upisnom roku koji nisu podignuli indeks obavijest o vremenu i mjestu podizanja mogu pogleadati na PODIZANJE INDEKSA 

Sanja Storjak

1.     Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine.

2.     Iznimno od točke 1. ove Odluke redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

Sanja Storjak

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2013/14. i 2014/15. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na:

Odluci o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./13., 2013./2014. i 2014./2015 (NN 90/12)

Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu (od 11. rujna 2012.)

Pravilniku o studiju  

Odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2013/2014. godini

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima(od 13. ožujka 2013.)

Plaćanja participacije troškova studija oslobođeni su (plaćaju samo upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.

2.     Studenti s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.

3.     Studenti koji su redovito (svake godine) ostvarili uvjete za upis više godine studija te ako u vrijeme upisa u višu godinu studija prosjek njegovih ocjena iz ispita koje je položio od početka studija iznosi najmanje 3,5 (aritmetički ili težinski prosjek – koji je u konkretnom slučaju povoljniji za studenta).

4.     Student koji prima stalnu novčanu pomoć upisuje više godinu studija bez plaćanja participacije sve dok redovito ostvaruje uvjete za upis više godine studija bez obzira na prosjek ocjena.

Participaciju troškova studija prema toč. 12.  Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.) plaćaju (uvećano za upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili 30-54 ECTS bodova plaćaju 120 kuna po svakom ECTS bodu koji nisu položili u prethodnoj akademskoj godini (sa stanjem zatečenom na dan 30.rujna).

2.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju participaciju školarine u iznosu od 7.200,00 kuna.

Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine. Iznimno, redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

 

PRAVILA O PLAĆANJU PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA ZA IZVANREDNE STUDENTE, KAO I CIJENA ECTS BODA, OSTAJU NEIZMIJENJENA U ODNOSU NA DO SADA VAŽEĆI SUSTAV.

Sanja Storjak

Studentice i studenti koji trebaju ponoviti zadaće  iste su dužni predati u studentsku referadu soba 14/I. kat u periodu od 1.- 5. rujna 2014. (ponedjeljak – petak).

Otvoren je novi rok za prijavu Vježbi iz nomotehnike.

Rok je 12. 9. 2014.

Rok trebaju prijaviti oni studenti koji su trebali ponoviti zadaću i ostali studenti koji su izvršili obaveze iz Vježbi a iste nisu prijavili za prošli rok.

Upis ocjena održat će se u petak, 12. rujna 2014. u 9:30 sati, D VIII/I. kat.

DODATNIH ROKOVA U OVOJ AKADEMSKOJ GODINI VIŠE NEĆE BITI.

Sanja Storjak

18.05.2014. u 15:14
Uređeno: 15.07.2014. u 15:31

U organizaciji Fakulteta za upravu Sveučilišta u Ljubljani od 18. do 29. kolovoza 2014. održat će se dvije ljetne škole iz područja javne uprave:

*Challenges in Public Administration in the European Union*      i

*New Public Management: Contemporary ICT and Working Technique Issues for Public Administration.*

Pozivaju se studenti zainteresirani za sudjelovanje da se jave prof. dr. sc. Ivanu Kopriću na e mail: ikopric@pravo.hr.  

Više informacija o navedenim ljetnim školama dostupno je na: http://www.fu.uni-lj.si/en/international-relations/summer-schools/

Sanja Storjak

31.03.2014. u 14:59
Uređeno: 01.04.2014. u 11:05

Odlukom Uprave Fakulteta određeno je da studenti stručnog studija javne uprave mogu prijavljivati i polagati ispite 3. godine studija s jednim nepoloženim ispitom iz 2. godine studija najduže do 30. rujna 2014. Ispiti polagani suprotno toj odluci bit će poništeni.

Rokovi prijave za ispite 3. godine studija koji su u studomatu određeni kao 1.4.2014. do 23:59 pomiču se za 24:00 sata i trajat će do 2.4.2014. do 23:59 sati. Rokovi odjave neće se mijenjati.

Studentima starog studijskog programa koji su akademske 2013/2014. godine upisali, odnosno imaju prijelaz na bolonjski studij javne uprave, a do završetka istog ostalo im je 5.do najviše 8. ispita (završni rad nije uključen) mogu razlikovne ispite polagati proizvoljnim redoslijedom najduže do 30. rujna 2014.

Ostali studenti koji su imali nastavak studija ili su upisali razlikovni studij javne uprave (razlika između dvogodišnjeg i trogodišnjeg upravnog studija) dužni su ispite prijavljivati i polagati sukladno pravilima polaganja koja vrijede za bolonjski sustav.

Ovdje opisani režim polaganja ispita NEĆE SE PRODUŽIVATI nakon 30. rujna 2014. godine pa se mole studenti da svoj plan polaganja ispita prilagode toj okolnosti.  

Sanja Storjak

VAŽNA OBAVIJEST - PRIJAVA ISPITA -...

Studenti su dužni preuzeti korisničke podatke za provjeru podataka u studomatu te obveznu prijavu ispita putem studomata za slijedeće rokove.

PRIJAVA ISPITA MOGUĆA JE ISKLJUČIVO PUTEM STUDOMATA.

Studenti su dužni osobno uz obvezno predočenje indeksa podići korisničko ime i lozinku za pristup Studomatu od utorka 25. ožujka do najkasnije 31. ožujka 2014. god. prema slijedećem rasporedu:

JAVNA UPRAVA;    A – K      referada, soba 8, I ka

                                L – Ž,     referada, soba 10, I kat,

POREZNI STUDIJ;   referada soba 14, I kat    

u uredovno vrijeme referade od 1000 do 1200 sati, a utorkom za izvanredne studente i od 1500 do 1600 sati.

Preliminarne upute za rad sa studomatom dodijelit će se sa korisničkim podacima (u referadi studija).               

Internet stranica za cjelokupne upute o radu na studomatu je:

http://www.ufzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2013/02/ISVU-priru%C4%8Dnik-Studomat.pdf

https://www.isvu.hr/upute/display/TUT/Studomat

Studenti su dužni OBAVEZNO provjeriti položene sadržaje (ispite, vježbe i sl.) u studomatu i u indeksu, te ukoliko podaci nisu usklađeni pravovremeno reagirati i javiti se u studentsku referadu. 

Sanja Storjak

GOSTUJUĆE PREDAVANJE - prof.dr....

Poziv na gostujuće predavanje koje će na Pravnom fakultetu u Zagrebu održati

izv.prof.dr. Jan-Hinrik Meyer-Sahling, University of Nottingham

„Europeanisation of Public Administration in New and Prospective Member States“

Petak, 15. studenoga 2013. od 14,15 do 15.30 sati
Vijećnica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg m. Tita 14, /2. katPredavanje će se održati na engleskom jeziku bez prevođenja.

/_news/10437/Poziv_Meyer-Sahling_predavanje petak PFZ Vijecnica (1).docx

Sanja Storjak

U skladu s člankom 17. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

17.02.2012. u 21:30
Uređeno: 27.06.2012. u 09:28

VAŽNA OBAVIJEST – Obavijest o novom načinu izdavanja potvrda o studentskom statusu i ostalim obrascima pogledajte u rubrici OBRASCI (nalazi se gore lijevo).

 

Sanja Storjak

Copyright (C) 2014 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana