Obavijesti

Novi raspored nastave iz kolegija ETIKA JAVNE SLUŽBE pogledajte na

Redoviti studenti na Specijalistički stručni studij javna uprava- Rasporedi nastave-Redoviti studenti

Izvanredni studenti na Specijalistički stručni studij javna uprava- Rasporedi nastave-Izvanredni studenti  

Sanja Storjak

13. 3. 2017. u 12:13
Uređeno: 13. 3. 2017. u 12:13

Raspored nastave za izvanredne studente iz kolegija FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA  možete pogledati na Stručni porezni studij-Rasporedi nastave-Izvanredni studenti

Sanja Storjak

Nove termine nastave za izvanredne studente iz UPRAVNOG PRAVA II. možete pogledati na Stručni porezni studij-Rasporedi nastave-Izvanredni studenti

Sanja Storjak

Obavijest o parcijalnim provjerama znanja možete pogledati na;

FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE – Stručni studij javne uprave – 1. godina

POSEBNI POREZI NA PROMET I EKOLOŠKA JAVNA DAVANJA i POREZ NA  DODANU VRIJEDNOST – Stručni porezni studij- 2. godina

Sanja Storjak

Obavijest o promjeni termina predavanja za redovite studente stručnog studija javne uprave iz POLICIJSKOG UPRAVNOG PRAVA možete pogledati na Stručni studij javne uprave-Rasporedi nastave-Redoviti studenti.

Sanja Storjak

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju mogućnost upisa kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom kojim se stječe 5 ECTS bodova. Navedeni predmet studentima se priznaje kao jedan od izbornih predmeta u skladu s izvedbenim planom i programom...

 

Sanja Storjak

Prezentacije s predavanja održanih u akademskoj 2016/2017. godini dostupne su na Stručni studij javne uprave-3.godina-Konzularno pravo.

Za pregled potrebno je ulogirati se AAIdentiteom.

Sanja Storjak

12. 10. 2016. u 09:01

Info paket i informacije o seminaru iz predmeta Komparativna javna uprava objavljene su na mrežnim stranicama Katedre za upravnu znanost.

Goranka Lalić Novak

21. 10. 2014. u 08:29
Uređeno: 1. 2. 2017. u 13:33
OBAVIJEST O UVJETIMA ZA POLAGANJE...

Članak 25. stavak 4. Pravilnika o studiju, kojim je utvrđeno da student stručnih studija može polagati ispite iz nastavnih predmeta određene studijske godine tek kad je ostvario 60 ECTS bodova prethodne studijske godine, od 1. listopada 2014. primjenjuje se na studente svih stručnih studija uz slijedeće iznimke:

a)     studenti koji su završili dvogodišnji stručni porezni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli stručni naziv upravni pravnik porezne struke, te upisali treću godinu stručnog poreznog studija, razlikovni ispit dužni su položiti do kraja studija;

b)     studenti upisani u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, razlikovne ispite mogu polagati zajedno sa ispitima prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave. Razlikovne ispite dužni su položiti do upisa u drugu godinu studija;

c)     studenti upisani u razlikovne semestre specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave razlikovne ispite dužni su položiti prije pohađanja nastave prve godine studija.

ISPITI POLAGANI SUPROTNO NAVEDENOME BIT ĆE PONIŠTENI.

Sanja Storjak

U skladu s člankom 26. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana