Obavijesti
25.05.2016. u 12:48
Uređeno: 25.05.2016. u 12:49

Poziv i raspored sistematskog pregleda za redovite studente po prvi puta upisane u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija možete pogledati na STUDENTI - obavijesti studentske referade

Sanja Storjak

24.05.2016. u 10:54
Uređeno: 24.05.2016. u 10:55

Sutrašnje predavanje (srijeda 25.5.) iz izbornog kolegija OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE neće se održati zbog spriječenosti nastavnika. Potpise studenti mogu dobiti na konzultacijama kod nastavnika ili prilikom izlaska na ispit.

Sanja Storjak

23.05.2016. u 13:52
Uređeno: 23.05.2016. u 13:56

Obavijest za redovite studente

U narednom tjednu za redovite studente održat će se dvije nadoknade predavanja i to;

1. ponedjeljak 30.5.2016. od 13:00 -16: 00 sati u D VIII/I. kat, Gundulićeva 10

2. srijeda, 1.6. u 10.00 sati u dv. VIII/I. kat, Gundulićeva 10.

 

Obavijest za izvanredne studente

Predavanja iz kolegija LOKALNA SAMOUPRAVA za izvanredne studente održat će se u trajanju od 17:00 do 21:00 satu u dv. II/prizemlje, Gudnulićeva 10 u slijedećim datumima;

25.5. srijeda

30.5. ponedjeljak

1.6. srijeda

Sanja Storjak


Obavijest možete pogledati na Stručni porezni studij - 2. godina

Sanja Storjak

ISPIT ZA SEMINARISTE PROF. SMERDELA IZ PREDMETA KOMPARATIVNI POLITIČKI SUSTAVI  U SRIJEDU 8.06. U 11 SATI!

U tom roku ispitu mogu pristupiti i studenti koji su s uspjehom prošli prvu provjeru znanja.

Sanja Storjak

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO – obavijest redovitim studentima- nadoknada 1.6. (srijeda) za 27.5. možete pogledati na Rasporedi nastave – Redoviti studenti

Sanja Storjak

18.05.2016. u 09:10

Obavještavaju se izvanredni studenti da se predavanje iz kolegija predmeta RAČUNOVODSTVO I. predviđeno za četvrtak, 19.5. neće održati.

Nadoknada predavanja održat će u utorak, 31.5. u dvorani II., G10 od 17:00 do 21:00 sat.

Sanja Storjak

Sutrašnje predavanje, srijeda 18.5. iz Policijskog upravnog prava otkazuje se zbog službene spriječenosti predavača. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 23. svibnja u 11:30 sati, dv. VIII., G10.

Sanja Storjak

16.05.2016. u 12:15
Uređeno: 23.05.2016. u 12:36

Obavještavaju se redoviti studenti stručnog studija javne uprave da će se nadoknada predavanja iz kolegija Ustavno pravo RH održati u srijedu, 25.5. u vremenu od 10:30 do 12:30 sati u dvorani II., na TMT 3.

Sanja Storjak

Obavještavaju se studenti stručnog studija javne uprave da će se predavanja iz izbornog predmeta Računovodstvo i financijsko izvještavanje u javnom sektoru održati prema slijedećem izmijenjenom rasporedu;           

10.5. utorak u dvorani II. u G10

23.5. ponedjeljak u dvorani III/I. kat, G10     

Sanja Storjak

03.05.2016. u 14:37

Drugi parcijalni ispit, na navedenom mjestu i navedenog dana, počet će u 9,00 sati.

Hrvoje Arbutina

DRUGI pisani parcijalni ispit iz predmeta Europsko porezno pravo bit će održan u ponedjeljak, 23. svibnja o.g., Gundulićeva 10, dvorane I, i, po potrebi, II.

Literatura za ispit - vidjeti obavijest na stranici predmeta Europsko porezno pravo (u sklopu Katedre za financijsko pravo i financ. znanost, web stranica Pravnog fakulteta).

Hrvoje Arbutina

Studijski programi Pravnog fakulteta u Zagrebu

1.    Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina

2.    Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine

3.    Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

4.    Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

 

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja.

Sanja Storjak

Rezultate kolokvija održanog 13.4.2016. iz EUROPSKOG POREZNOG PRAVA možete pogledati na Stručni porezni studij – Rezultati ispita i kolokvija.

Za pregled je potrebno ulogirati se na web stranicu studija svojim AAIdentitetom.

Sanja Storjak

Želite li svojom osobnošću i volonterskim radom pridonijeti jedinstvenoj javnoj manifestaciji te uz dobru zabavu steći korisna iskustva i nova poznanstva, pridružite se organizacijskom timu 15. Festivala jednakih mogućnosti (15. F=M)!

POZIV VOLONTERIMA FM-2016.

Festival predstavlja osobe s invaliditetom koje s drugim umjetnicima nastupaju u glazbeno-scenskom i likovnom programu, te u edukacijsko-rekreacijskim i sportskim igrama. Svrha je festivala javno pokazati stvaralačke mogućnosti izvođača programa, šireći poruku da i osobe s invaliditetom trebaju uživati ista prava i obveze poput drugih građana. Na trodnevnom uličnom festivalu nastupa preko 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih oko 600 osoba s invaliditetom.

Festival će se održati 17.-19. svibnja 2016. (utorak, srijedu i četvrtak) na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, s dnevnim rasporedom programa od 10 do 22 sata.

Sanja Storjak

Nove termine nastave iz kolegija Engleski jezik za poreznu struku II. za izvanredne studente možete pogledati OVDJE

Sanja Storjak

Promjenu termina predavanja za izvanredne studente iz izbornog predmeta Pravo okoliša, katedre za Upravno pravo možete pogledati na;

Stručni studij javne uprave

Stručni porezni studij

Sanja Storjak

Obavijest o novim terminima nastave za izvanredne studente možete pogledati OVDJE

Sanja Storjak

21.10.2015. u 14:01
Uređeno: 23.10.2015. u 09:15

Moguće je upisati sveučilišni izborni kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“, nositeljice prof. dr. sc. Lelie Kiš-Glavaš, redovite profesorice na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Kolegij je dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija. Uvjet za upis kolegija je poznavanje studenta/ice s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student/ica koji upisuje kolegij bude student/ica asistent/ica („par“). Isto tako poželjno je da „par“ bude s istog studijskog programa i s iste studijske godine (i iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu). Za potrebe upisa ovog kolegija skupinu studenata s invaliditetom definiraju studenti s oštećenjima vida (slijepi ili slabovidni), studenti s oštećenjem sluha (gluh, nagluhi i gluhoslijepi) i studenti s tjelesnim invaliditetom (motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima).

Kolegij se održava u dva dijela: prvi dio odnosi se na pripremnu radionicu, a drugi na pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije (superviziju).

Pripremna radionica (15P+30V) će biti održana tijekom dva vikenda (petak poslijepodne, subota, nedjelja) dok će se pružanje vršnjačke potpore (75V) i grupna supervizija (15V) odvijati tijekom semestra. Kolegij je dostupan i putem e-učenja. 

Sanja Storjak

21.10.2014. u 08:29
Uređeno: 17.05.2016. u 11:35
OBAVIJEST O UVJETIMA ZA POLAGANJE...

Članak 25. stavak 4. Pravilnika o studiju, kojim je utvrđeno da student stručnih studija može polagati ispite iz nastavnih predmeta određene studijske godine tek kad je ostvario 60 ECTS bodova prethodne studijske godine, od 1. listopada 2014. primjenjuje se na studente svih stručnih studija uz slijedeće iznimke:

a)     studenti koji su završili dvogodišnji stručni porezni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli stručni naziv upravni pravnik porezne struke, te upisali treću godinu stručnog poreznog studija, razlikovni ispit dužni su položiti do kraja studija;

b)     studenti upisani u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, razlikovne ispite dužni su položiti do upisa u drugu godinu studija;

c)     studenti upisani u razlikovne semestre specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave razlikovne ispite dužni su položiti prije pohađanja nastave prve godine studija.

ISPITI POLAGANI SUPROTNO NAVEDENOME BIT ĆE PONIŠTENI.

Sanja Storjak

1.     Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine.

2.     Iznimno od točke 1. ove Odluke redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

Sanja Storjak

ZA REDOVITE STUDENTE

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2015/16., 2016/17. i 2017/18. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na:

Odluci o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2015./16., 2016./2017. i 2017./2018 (NN 83/2015)

Pravilima participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima - primjenjuju se u skladu s odlukom Vlade RH o punoj subvenciji participacije (NN 83/2015)

Pravilniku o studiju  

Odluci o naknadama za usluge u akademskoj 2015/2016. godini

Sanja Storjak

U skladu s člankom 26. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2016 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana