Obavijesti

Za studente koji su u travanjskom roku položili ispit održat će se u utorak, 02.06.2015. u 17:00 sati u G10, dv. VIII/I. kat.

Sanja Storjak

28.05.2015. u 13:26
Uređeno: 28.05.2015. u 13:27

II Kolokvij održati će se dana 01. lipnja 2015. sa početkom u 17:00 sati, dvorana II, Gundulićeva 10.

Tomislav Koščak

27.05.2015. u 13:40

Obaviještavaju se studenti da će podjela potpisa i zadnje predavanje iz nastavnog predmeta Policijsko upravno pravo biti odžano dana 28. svibnja 2015. godine, u dvorani IX, Gundulićeva 10, u 14:00 sati.

Tomislav Koščak

25.05.2015. u 11:08

Vježbe iz Upravnog postupovnog prava – rok prijave za REDOVITE STUDENTE

Obavještavaju se studenti da je u studomatu otvoren rok za prijavu Vježbi iz upravnog postupovnog prava za REDOVITE studente javne uprave.

Rok je utorak, 26. 5. 2015.

Podjela potpisa i upis ocjena za REDOVITE studente biti će u utorak, 26.5. u G10, dv. VIII/I. kat;

grupa A–L u 10:00 sati

grupa M–Ž u 14:00 sati

 

Željka Koščević

25.05.2015. u 08:59
Uređeno: 26.05.2015. u 07:45

Pozivaju se studenti Specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava kao i studenti Preddiplomskog stručnog studija Javna uprava koji su u akademskoj godini 2014/2015 upisali predmete Regulacijski menadžment  i Građevinsko upravno pravo na odnosnim studijima da pristupe provođenju studentske ankete koja je organizirana za dan 28. svibnja 2015. godine u dovranu I, Gundulićeva 10, sa početkom  u 10:00 sati. 

Tomislav Koščak

Faculty of Adminiostration, University of Ljubljana, Summer School:

CHALLENGES IH PUBLIC ADMINISTRATION-TRANSFORMATION

FOR THE FUTURE

 

Kolegice i kolge zainteresirani za navedenu ljetnu školu više inofmacija mogu vidjeti u dokumenetu obljavljenom u repozitoriju na ovoj stranici.

Tomislav Koščak

12.05.2015. u 12:05
Uređeno: 12.05.2015. u 12:05

Obavijest o Vježbama iz Poreza na dodanu vrijednost možete pogledato OVDJE

Sanja Storjak

28.04.2015. u 14:55
Uređeno: 04.05.2015. u 08:35

Obavještavaju se studenti da je u studomatu otvoren rok za prijavu Vježbi iz upravnog postupovnog prava za IZVANREDNE studente javne uprave.

Rok je 8. 5. 2015.

Upis ocjena za izvanredne studente biti će u petak, 8.5. u 17:00 sati u G10, Dv. II/priz.

Nastava iz Vježbi iz UPP-a održat će se 4. i 5. 5. (pon, uto) od 17,00- 20,00 sati, G 10, Dv. II/priz.  Bez prisustvovanja na nastavi studenti neće moći dobiti potpise.

 

Rok za prijavu za REDOVITE studente biti će otvoren na kraju ljetnog semestra. O datumu upisa odrađenih vježbi redoviti studenti biti će obavješteni na predavanju.

Sanja Storjak

27.04.2015. u 10:02
Uređeno: 27.04.2015. u 10:04

Studijski programi

  1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina

  2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine

  3. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

  4. Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema sljedećem

sustavu bodovanja.- pogledati ovdje 

Sanja Storjak

16.04.2015. u 13:48
Uređeno: 16.04.2015. u 13:51

ETIKA JAVNE SLUŽBE – obavijest o kolokviju pogledajte OVDJE

Sanja Storjak

17.03.2015. u 11:13
Uređeno: 27.03.2015. u 18:09

Obavijest o predeavanjima i ispitnu litaeraturu možete pogledati na;

REDOVITI STUDENTI

IZVANREDNI STUDENTI

Sanja Storjak

Od veljače 2015. sve informacije o predmetima (uključujući rezultate ispita, obavijesti, prezentacije) koje izvodi Katedra za upravnu znanost na svim studijima objavljuju se na web stranici Katedre u okviru rubrike Predmeti (meni lijevo).

Goranka Lalić Novak

21.10.2014. u 08:29
Uređeno: 03.11.2014. u 14:11
OBAVIJEST O UVJETIMA ZA POLAGANJE...

Članak 25. stavak 4. Pravilnika o studiju, kojim je utvrđeno da student stručnih studija može polagati ispite iz nastavnih predmeta određene studijske godine tek kad je ostvario 60 ECTS bodova prethodne studijske godine, od 1. listopada 2014. primjenjuje se na studente svih stručnih studija uz slijedeće iznimke:

a)     studenti koji su završili dvogodišnji stručni porezni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli stručni naziv upravni pravnik porezne struke, te upisali treću godinu stručnog poreznog studija, razlikovni ispit dužni su položiti do kraja studija;

b)     studenti upisani u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, razlikovne ispite dužni su položiti do upisa u drugu godinu studija;

c)     studenti upisani u razlikovni semestar specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave razlikovne ispite dužni su položiti prije pohađanja nastave prve godine studija.

ISPITI POLAGANI SUPROTNO NAVEDENOME BIT ĆE PONIŠTENI.

Sanja Storjak

1.     Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine.

2.     Iznimno od točke 1. ove Odluke redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

Sanja Storjak

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2013/14. i 2014/15. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na:

Odluci o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./13., 2013./2014. i 2014./2015 (NN 90/12)

Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu (od 11. rujna 2012.)

Pravilniku o studiju  

Odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2013/2014. godini

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima(od 13. ožujka 2013.)

Plaćanja participacije troškova studija oslobođeni su (plaćaju samo upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.

2.     Studenti s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.

3.     Studenti koji su redovito (svake godine) ostvarili uvjete za upis više godine studija te ako u vrijeme upisa u višu godinu studija prosjek njegovih ocjena iz ispita koje je položio od početka studija iznosi najmanje 3,5 (aritmetički ili težinski prosjek – koji je u konkretnom slučaju povoljniji za studenta).

4.     Student koji prima stalnu novčanu pomoć upisuje više godinu studija bez plaćanja participacije sve dok redovito ostvaruje uvjete za upis više godine studija bez obzira na prosjek ocjena.

Participaciju troškova studija prema toč. 12.  Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.) plaćaju (uvećano za upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili 30-54 ECTS bodova plaćaju 120 kuna po svakom ECTS bodu koji nisu položili u prethodnoj akademskoj godini (sa stanjem zatečenom na dan 30.rujna).

2.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju participaciju školarine u iznosu od 7.200,00 kuna.

Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine. Iznimno, redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

 

PRAVILA O PLAĆANJU PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA ZA IZVANREDNE STUDENTE, KAO I CIJENA ECTS BODA, OSTAJU NEIZMIJENJENA U ODNOSU NA DO SADA VAŽEĆI SUSTAV.

Sanja Storjak

31.03.2014. u 14:59
Uređeno: 01.04.2014. u 11:05

Odlukom Uprave Fakulteta određeno je da studenti stručnog studija javne uprave mogu prijavljivati i polagati ispite 3. godine studija s jednim nepoloženim ispitom iz 2. godine studija najduže do 30. rujna 2014. Ispiti polagani suprotno toj odluci bit će poništeni.

Rokovi prijave za ispite 3. godine studija koji su u studomatu određeni kao 1.4.2014. do 23:59 pomiču se za 24:00 sata i trajat će do 2.4.2014. do 23:59 sati. Rokovi odjave neće se mijenjati.

Studentima starog studijskog programa koji su akademske 2013/2014. godine upisali, odnosno imaju prijelaz na bolonjski studij javne uprave, a do završetka istog ostalo im je 5.do najviše 8. ispita (završni rad nije uključen) mogu razlikovne ispite polagati proizvoljnim redoslijedom najduže do 30. rujna 2014.

Ostali studenti koji su imali nastavak studija ili su upisali razlikovni studij javne uprave (razlika između dvogodišnjeg i trogodišnjeg upravnog studija) dužni su ispite prijavljivati i polagati sukladno pravilima polaganja koja vrijede za bolonjski sustav.

Ovdje opisani režim polaganja ispita NEĆE SE PRODUŽIVATI nakon 30. rujna 2014. godine pa se mole studenti da svoj plan polaganja ispita prilagode toj okolnosti.  

Sanja Storjak

U skladu s člankom 17. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana