Odluka o cijenama usluga na Fakultetu

Odluka o naknadama za usluge u akad. god. 2017/2018.

/images/50003318/Odluka o naknadama 2017 2018s.pdf


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana