Studijski centar socijalnog rada
Sadržaj


 

Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

- Akademska godina 2016/17 -

II. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-12,15

Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

III.

A

12,15-16,15

Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

III.

B

12,00-15,00

Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana II.

16,00-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana I.

16,00-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana II.

16,15-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana III.

12,00-16,00

Socijalna skrb za djecu/Rješavanje sukoba

Nazorova 51

Mala dvorana III.

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-12,00

seminar Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

A

12,15-14,30

Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

B

14,45-18,00

seminar Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

18,00-20,15

Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

13,30-15,00

Ekonomija socijalne politike

Nazorova 51

Mala dvorana III.

15,00-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana I.

15,00-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana II.

15,00-17,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana III.

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-12,15

seminar Socijalna psihologija

Nazorova 51

III.

A

12,30-14,00

Socijalna psihologija

Nazorova 51

III.

A

14,15-15,45

Socijalne psihologija

Nazorova 51

III.

B

16,00-19,00

seminar Socijalne psihologija

Nazorova 51

III.

B

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-13,00

Preventivni programi u socijalnom radu

Nazorova 51

III.

13,15-14,45

Vježbe Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

13,00-15,00

Zlostavljanje i zanemarivanje djece

Nazorova 51

II.

15,00-18,15

Vježbe Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

 Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.

  Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama dvorana. 


 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana