Obavijesti
22. 9. 2017. u 13:35
Slavica Habijan

22. 9. 2017. u 11:57

danas nema usmenih

Slavica Habijan

23. 9. 2016. u 11:41
Uređeno: 23. 9. 2016. u 11:44

Uvidi u ispite izvršavaju se elektroničkim putem. Studenti se moraju ulogirati na web stranice fakulteta AAI identitetom. Nakon odabira predmeta potrebno je kliknuti na izbornik "Uvidi u ispite".

Ivana Kanceljak

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana