Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg maršala Tiita 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
Žiro-račun:2360000-1101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
Referade:
 
Pravni studij
Trg m. Tita 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200

Prijava problema sa računalom

Prijava - računala i telefoni


Jednostavan webmailWebmail sa boljom funkcionalnošćuwww.isvu.hr/studomatPravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu 


http://www.seelawschool.org/


  


Repozitorij
Obavijesti

Studijski programi

 1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
 2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
 3. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine
 4. Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

 

Danijel Relković
[ Više... ]

Novi broj Zagrebačke pravne revije

S iznimnim Vas zadovoljstvom obavještavamo da je objavljen četvrti broj Zagrebačke pravne revijeElektroničkog časopisa poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Četvrti broj Revije sadrži četiri raznovrsna i aktualna znanstvena rada te jedan prikaz.

 

Potpuna verzija ovog broja u PDF formatu dostupna je na adresi:

http://revija.pravo.unizg.hr/casopis/2014/ZPR_3_1_2014.pdf

 

Za pregled po pojedinim prilozima, molimo posjetite sljedeću adresu:

http://revija.pravo.unizg.hr/index.php/zpr/index

 

prof. dr. sc. Zlata Đurđević, glavna urednica

Zoran Burić, izvršni urednik

dr. sc. Marko Jurić, tehnički urednik

pfz
[ Više... ]

Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje, za upis na pravni studij i studij socijalnoga rada...

Danijel Relković
[ Više... ]

OBAVIJEST

DOBITNICIMA DRŽAVNE STIPENDIJE ZA 2014.

POTPISIVANJE UGOVORA

 

17., 22. i 23. travnja 2014.

 

od 10 do 12 sati u studentskim referadama

Pravni studij – Trg maršala Tita 14

 I. i II. godina,  soba 50/II. kat

III. i IV. godina,soba 51/II. kat

 

Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51

 

Studijski centar za javnu upravu i javne financije, soba 14/I, Gundulućeva 10

 

Biserka Salar

18.07.2013. u 07:09
Uređeno: 19.07.2013. u 14:29

1.     Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine.

2.     Iznimno od točke 1. ove Odluke redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

Danijel Relković

29.04.2013. u 13:52
Uređeno: jučer u 11:58

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2013/14. i 2014/15. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na:

Odluci o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./13., 2013./2014. i 2014./2015 (NN 90/12)

Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu (od 11. rujna 2012.)

Pravilniku o studiju  

Odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2013/2014. godini

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.)

Plaćanja participacije troškova studija oslobođeni su (plaćaju samo upisninu):

 1. Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.
 2. Studenti s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.
 3. Studenti koji su redovito (svake godine) ostvarili uvjete za upis više godine studija te ako u vrijeme upisa u višu godinu studija prosjek njegovih ocjena iz ispita koje je položio od početka studija iznosi najmanje 3,5 (aritmetički ili težinski prosjek – koji je u konkretnom slučaju povoljniji za studenta).
 4. Student koji prima stalnu novčanu pomoć upisuje više godinu studija bez plaćanja participacije sve dok redovito ostvaruje uvjete za upis više godine studija bez obzira na prosjek ocjena.

Participaciju troškova studija prema toč. 12.  Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.) plaćaju (uvećano za upisninu):

 1. Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili 30-54 ECTS bodova plaćaju 120 kuna po svakom ECTS bodu koji nisu položili u prethodnoj akademskoj godini (sa stanjem zatečenom na dan 30.rujna).
 2. Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju participaciju školarine u iznosu od 7.200,00 kuna.

Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine. Iznimno, redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

 

PRAVILA O PLAĆANJU PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA ZA IZVANREDNE STUDENTE, KAO I CIJENA ECTS BODA, OSTAJU NEIZMIJENJENA U ODNOSU NA DO SADA VAŽEĆI SUSTAV.

Danijel Relković

14.04.2014. u 10:52
Uređeno: 14.04.2014. u 10:52

Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo je program stručnog usavršavanja kao oblika cijelo životnog obrazovanja i to:      

Program stručnog usavršavanja „Reguliranje elektroničkih komunikacija-upravno pravna pitanja“

Danijel Relković
[ Više... ]


PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU  u suradnji s  INSTITUTOM ZA JAVNU UPRAVU, ZAGREB

pozivaju Vas na predavanje

prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa,

Erasmus gostujući profesor Sveučilište Valenciennes, Francuska

„Načelo nadređenosti europskog prava i implikacije na francusko upravno pravo“

koja će se održati na Pravnom fakultetu u Zagrebu
u srijedu, 23. travnja 2014. od 14.30 do 16.00 sati
Trg m. Tita 14, dvorana III /2. kat

Renata Požgaj
[ Više... ]

Studenti osvojili nagradu za najbolje...

Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu Dario Ćorić, Morana Perušić, Teodora Skelin, Hrvoje Škalić i Ana Vitauš osvojili su nagradu za najbolje pisane podneske (tužbu i odgovor na tužbu) na međunarodnoj rundi moot court natjecanja iz medijskog prava Price Media Law Moot Court Competition. U usmenom dijelu natjecanja, koje se održavalo u Oxfordu od 1. do 4. travnja 2014., plasirali su se među 16 najboljih timova.

                                    Odlazak studenata na natjecanje financijski je podržalo

Renata Požgaj
[ Više... ]

U suradnji sa University of Pittsburgh School of Law i Touro College Jacob D. Fuchsberg Law Center, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira ljetnu školu posvećenu proučavanju osnova međunarodnog trgovačkog prava, s posebnim osvrtom na pravo međunarodne prodaje robe i međunarodnu trgovačku arbitražu.

Rok za prijavu 2. svibnja 2014.

/_news/14368/Croatia Brochure 2014 FINAL (1) (1).pdf

Renata Požgaj
[ Više... ]

Istraživači u pokretu!  3. travnja 2014. ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (Agencija) unutar svojih aktivnosti uključuje i EURAXESS uslužni centar namijenjen pružanju pravne i administrativne potpore stranim istraživačima prilikom nastavka njihove karijere u Republici Hrvatskoj; hrvatskim istraživačima za realizaciju znanstveno-istraživačkog rada u inozemstvu, kao i potporu u planiranju međunarodne znanstvene suradnje i korištenju financijskih pomoći/stipendija.

Renata Požgaj
[ Više... ]

U okviru priprema za ovogodišnje natjecanje Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition studentska ekipa Pravnog fakulteta u Zagrebu, koju čine Ivana Janković, Anamarija Livaja, Mia Mijatović i Ana Udiljak, sudjelovala je od 7. do 9. ožujka na sveeuropskom prijateljskom prednatjecanju European Jessup Friendly u Beču. Među 10 sveučilišnih ekipa iz čitave Europe koje su sudjelovale na prednatjecanju u Beču, studentice Pravnog fakulteta osvojile su u ukupnom poretku odlično 3. mjesto. Bolji su bili jedino predstavnici Uralske državne pravne akademije iz Rusije koji su zauzeli prvo mjesto, te ekipa Pravnog fakulteta u Beču na drugom mjestu.
Studentskoj ekipi Pravnog fakulteta želimo uspješan nastup na završnici natjecanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition koja se od 6. do 12. travnja 2014. održava u Washingtonu, DC, SAD.

Renata Požgaj
[ Više... ]


Knjiga “Goals of Civil Justice and...

U nakladi izdavačke kuće Springer izišla knjiga “Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems”-urednik prof.dr.sc. Alan Uzelac.

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-03443-0

Renata Požgaj
[ Više... ]

14.02.2014. u 07:52
Uređeno: 31.03.2014. u 09:39

Pravilnik i Natječaj:
http://www.unizg.hr/istrazivanja/znanstvena-postignuca-i-rezultati/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/
Rok za prijavu na natječaj je 30. travnja 2014. do 16 sati.


Studenti su dužni do srijede, 30. travnja 2014. do 16 sati obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta (http://unizg.hr/rektorova/).

Pored navedene prijave, ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i obrazloženje mentora) treba do istog datuma dostaviti u dva primjerka u dekanat Fakulteta.

Renata Požgaj
[ Više... ]

Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu Dario Ćorić, Morana Perušić, Teodora Skelin, Hrvoje Škalić i Ana Vitauš pobijedili su na moot court natjecanju iz medijskog prava koje se već druge godine za redom održava u Beogradu

 

 

Renata Požgaj
[ Više... ]

Capella juris pjevački zbor Pravnog...

 Ovo je tradicionalno poljsko natjecanje, a naš zbor je prvi puta sudjelovao.
Capella juris se natjecala u A kategoriji te osvojila drugo mjesto u konkurenciji devet zborova. Capella juris je tako osvojila treće međunarodno priznanje pod vodstvom mladog maestra Jurice Petra Petrača.
Uz natjecanje, zbor je sudjelovao i na gala koncertu te održao još jedan kraći koncert u crkvi sv. Križa u Varšavi i tako se dodatno predstavio stanovnicima Varšave.
 /_news/13758/Capella.jpg

Renata Požgaj

07.10.2013. u 18:38
Uređeno: 11.10.2013. u 11:27
Svečanost u čast jubileja prof. dr....

U ponedjeljak 30. rujna 2013. godine u 12 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pred uzvanicima iz visokih pravosudnih tijela i uglednim predstavnicima akademske zajednice predstavljen je opsežan zbornik radova, Liber amicorum Mihajlo Dika pod naslovom Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Pravosudne transformacije na jugu Europe. Izdanje su uredili prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Jasnica Garašić i doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, a u njemu svojim radovima sudjeluje preko pedeset autora iz Hrvatske i šire regije. Promocijom knjige ujedno se obilježio i profesorov 70. rođendan i 45 godina sveučilišne karijere.

 

Istodobno je predstavljen i poseban broj Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posvećen radu i djelovanju profesora Dike.

 

Knjigu i zbornik predstavili su predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske prof. dr. sc. Jasna Omejec i ministar pravosuđa mr. sc. Orsat Miljenić.

 

Knjiga je objavljena u tiskanom i u elektroničkom obliku. Njezin elektronički oblik dostupan je na http://www.pravo.unizg.hr/izdavacka_djelatnost/fakultetska_izdanja/2013.

pfz
[ Više... ]

Na Max Planck institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, 29. kolovoza 2013. održana je prezentacija pod naslovom “New developments in Croatian criminal legislation - joint research programmes of MPI and Zagreb Faculty of Law - current research team”. Uz prof. dr. sc. Davora Derenčinovića ostali izlagači iz Hrvatske bili su mr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, Filip Vojta, Zoran Burić i Reana Bezić.

Vise o tome v. ovdje: http://www.pravo.unizg.hr/KP/medunarodna_suradnja

Renata Požgaj

24.04.2013. u 09:56
Uređeno: 24.04.2013. u 10:00
Treće mjesto na VII. regionalnom Moot...

Nakon prošlogodišnjeg osvojenog prvog mjesta, studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ove su godine nastavili sjajnu tradiciju te na regionalnom natjecanju u obliku simulacije suđenja pred Europskim sudom za ljudska prava osvojili treće mjesto, pokazavši izvrsnost u poznavanju judikature Europskog suda za ljudska prava te vrhunsko umijeće u govorništvu i pravnoj argumentaciji.

Renata Požgaj
[ Više... ]

Price Media Law Moot Court, Oxford,...

Ove je godine Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu po prvi puta bio predstavljen na prestižnom natjecanju iz medijskog prava Price Media Law Moot Court koje se održavalo na Sveučilištu Oxford od 9. do 12. travnja. Šesteročlani tim činili su Ivana Cvitanović, Antonija Ivančan, Filip Kufrin, Kristina Mandić, Dina Salapić i Dora Stulić, uz mentorstvo Branke Marušić, mag. iur. te u suradnji s Ivom Kuštrak, dipl. iur., asistenticom na Katedri za građansko pravo.

 

Renata Požgaj
[ Više... ]

Potpisan sporazum o suradnji s Max...

22. ožujka 2013. godine su dekan Pravnog fakulteta uZagrebu prof.dr.sc. Zoran Parac i direktor Max Planck instituta za inozemno i međunarodno kazeno pravo u Freiburgu prof.dr.sc. Hans-Joerg Albrecht svečano potpisali sporazum o općoj suradnji te sporazum o projektnoj suradnji Max Planck instituta i Katedre za kazneno pravo na
području istraživanja i sprijećavanja trgovanja ljudima. Nastavno na zaključivanje sporazuma kojemu su nazočili i predstojnik prof.dr.sc. Davor Derenčinović te članovi Katedre za kazneno pravo održan je I. Godišnji kolokvij o suzbijanju trgovanja ljudima.

/_news/12175/1.jpg

/_news/12175/IMG_3295 - Kopie.jpg

Renata Požgaj

11.01.2013. u 01:23
Uređeno: 01.02.2013. u 08:56

Projektom Audiovizualne knjižnice UN promiče svijest o međunarodnom pravu

Trpimir Mihael Šošić
[ Više... ]


Profesor Sikirić, predsjedatelj 45. zasjedanja Komisije Ujedinjenih naroda za pravo
meñunarodne trgovine (UNCITRAL), podnio izvješće Šestom odboru Opće skupštine
Profesor Hrvoje Sikirić, predsjedatelj 45. zasjedanja Komisije Ujedinjenih naroda za pravo
meñunarodne trgovine (UNCITRAL) i njezin predsjednik, podnio je u New Yorku 15.
listopada 2012. Šestom odboru (Pravni odbor) Opće skupštine izvješće o ovogodišnjem
zasjedanju Komisije.
Profesor Sikirić je u izvješću istaknuo da je UNCITRAL na zasjedanju usvojio dva teksta,
Vodič za primjenu Model zakona UNCITRAL-a o javnim nabavama i Preporuke za pomoć
arbitražnim ustanovama i drugim zainteresiranim tijelima u vezi s UNCITRAL Arbitražnim
pravilima (revizija 2010). Obrazložio je stavove koje je Komisija na zasjedanju zauzela o radu
radnih grupa, napredak koji je postignut u pružanju tehničke pomoći u primjeni UNCITRALovih
tekstova te druge aspekte rada UNCITRAL-a.

Renata Požgaj
[ Više... ]

Prof.dr.sc. KSENIJA TURKOVIĆ izabrana...
Prof. dr. sc. KSENIJA TURKOVIĆ, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu
izabrana je za sutkinju Europskog suda za ljudska prava.
 
Iskrene čestitke.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Renata Požgaj

„Profesor Hrvoje Sikirić, predsjednik...

„Promocija uloge prava na nacionalnoj i međunarodnoj razini“
New York, 24. rujna 2012.

Govor profesora Sikirića: http://unrol.org/files/Statement_UNCITRAL.pdf
 
Renata Požgaj
[ Više... ]

9. i 10. svibnja 2014. godine Pravni fakultet u Zagrebu ugošćuje 6. godišnju konferenciju međunarodne organizacije „Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists“. Dvije glavne teme konferencije su: "Important Features of Law" i "Contemporary State: Functions, Position and Crisis Management". Rok za prijavu sudjelovanja na konferenciji je 31. prosinca 2013. godine. Poziv na konferenciju, uključujući sve dodatne informacije, nalazi se na http://www.cee-forum.org/2014.
 

Renata Požgaj

Prvo mjesto na regionalnoj rundi...

Novi uspjeh studenata koje je pripremala Jean Monnet katedra za Europsko javno pravo, ovaj puta na "Price Media Law Moot Court Competition" kojega organizira sveučilište Oxford.

_news/13562/Price Moot 2012.pdf

_news/13562/IMG_2173[1].jpg

Renata Požgaj
[ Više... ]

13.12.2012. u 12:50
Uređeno: 14.12.2012. u 13:20
Max Planck Partner Group at the...

Max Planck partnerska grupa na Pravnom fakultetu u Zagrebu

U suradnji s Max Planck institutom za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu se na Pravnom fakultetu u Zagrebu osniva Max Planck partnerska grupa. Radi se o prvoj takvoj partnerskoj grupi iz društvenih znanosti u Europi. Za voditelja Max Planck partnerske grupe imenovana je dr.sc. Anna-Maria Getoš, LL.M., docent na Katedri za kazneno pravo. Kratak opis istraživačkog koncepta partnerske grupe dostupan je pod: www.pravo.hr/criminologia-balcanica.

Andrea Mišković

19.10.2012. u 10:29
Uređeno: 26.02.2013. u 15:36
PRVI BILTEN PRAVNE KLINIKE

 PDF verzija prvog broja biltena Pravne klinike, casopisa Pro Bono. Casopis su u cijelosti osmislili, uredili i ostvarili studenti iz Klinike.

_news/12707/Pro Bono.pdf

Renata Požgaj

PRAVNA KLINIKA Pravnog fakulteta...
Delegacija Pravne klinike bila od 8. do 12. listopada 2012. u studijskom posjetu pravnoj klinici Iuss Buss koja djeluje pri Pravnom fakultetu u Oslu i ima tradiciju od 40 godina (osnovana 1971.).

 
Renata Požgaj

11.06.2012. u 12:55
Uređeno: 11.06.2012. u 12:57
MR.SC. SUNČANA ROKSANDIĆ VIDLIČKA...
Asistentica na Katedri za kazneno pravo mr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička osvojila je  2. mjesto na  prestižnom Moot Court natjecanju iz međunarodnog kaznenog prava održanom u Sirakuzi od 20.-30. svibnja 2012. godine u organizaciji Međunarodnog instituta za visoke studije iz kaznenih znanosti (L'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) kojim predsjedava profesor Cherif M. Bassiouni. Tema ovogodišnjeg Moot courta bila je „Assessing Patterns of Transnational Organized Crime, the International Criminal Responsibility of Non-State Actors, and the Effectiveness of the International Enforcement System“. Ovaj veliki uspjeh ostvaren je u konkurenciji više od 70 asistenata i docenata kaznenopravnih kolegija iz 33 države.
 
Renata Požgaj

1. mjesto, zlatnu plaketu osvojila je...

Capella juris osvojila je prvo mjesto, Zlatnu plaketu natjecanja te 97,66 od mogućih 100 bodova na 11. natjecanju pjevačkih zborova u Zagrebu koje se održavalo od 1. do 3. lipnja 2012. Zbor je pobjednik u A kategoriji te apsolutni pobjednik natjecanja s obzirom da je ostvaren najveći broj bodova u konkurenciji od 23 zbora koja su sudjelovala.
Isto tako, Capella je dobitnik i posebne nagrade, a radi se o nagradi organizatora Natjecanja i pokrovitelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinkog: organizacija koncerta pod nazivom “Gala-koncert Zlatni zborovi!”,  na kojemu će nastupiti osvajači Zlatnih plaketa u sve tri kategorije.
Kako Capella juris kontinuirano sudjeluje na ovom natjecanju od 2008. godine, vidljiv je velik napredak koji postiže dirigent Jurica Petar Petrač. Prvo zlato je osvojeno, a vjerujemo da mnogi uspjesi još dolaze! 
Iskrene čestitke zboru Capella juris od Uprave fakulteta.

_news/13232/DSC_3579.JPG

_news/13232/DSC_3581.JPG

Renata Požgaj

Joint-Seminar: Legal Harmonisation...

 Joint Seminar: Legal Harmonisation with EU Law- The Case of Croatia, Slovenia and Austria- Selected Topics 2012“ održan je i ove godine u suradnji Pravnog fakulteta u Grazu, Pravnog fakulteta u Mariboru i Pravnog fakulteta u Zagrebu. Ovaj seminar je poseban upravo po tome što se održava po dva dana na ovim fakultetima u pravilnim vremenskim razmacima:  29. i 30. ožujka 2012. u Grazu, 10. i 11. svibnja 2012. u Mariboru te 24. i 25. svibnja 2012. u Zagrebu. Na njemu su sudjelovali studenti navedenih pravnih fakulteta, a među ukupno dvadesetak studenata, u pravilu po osam sa svakog fakulteta, bilo je i kolega koji na nekom od fakulteta studiraju u sklopu programa studentske razmjene.

Tena Ratković
[ Više... ]

I. mjesto na VI. REGIONALNOM MOOT...
Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu okupljeni u klubu „Vladimir Bayer“ pobijedili su na VI. regionalnom natjecanju iz ljudskih prava koje se od 20. do 22. travnja održalo u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
Pravni fakultet predstavljali su Marija Matijević, Josip Perić, Lucia Petković, Sunčica Polovina Jurca, Dorotea Puljić i Ida Rusan. Kroz dvomjesečne pripreme za natjecanje vodili su ih doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas i asistent mr. sc. Marin Bonačić s Katedre za kazneno procesno pravo.
 
Renata Požgaj
[ Više... ]

PONOVO VELIKI USPJEH NAŠIH STUDENTICA...


Tim studentica s Pravnog fakulteta u Zagrebu u sastavu Lana Vdović, Carmen Grlica i Lana Knežević, predvođen trenericom Melitom Carević osvojio je 2. mjesto na regionalnom finalu European Law Moot Court Competition, koje se održalo u Bragi, Portugal, 17. i 18. veljače 2012.
Ovim rezultatom naš se tim plasirao među 8 najboljih timova na ovom prestižnom međunarodnom natjecanju u kojem ove godine sudjeluje 80-ak timova sa sveučilišta u Europi i Americi.

_news/12205/moot3.JPG

Renata Požgaj


Sveučilište u Zagrebu je 2010. potpisivanjem Deklaracije o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksa o novačenju istraživača, odlučilo podržati principe Povelje i Kodeksa za istraživače, te je u tu svrhu izradilo Internu analizu i Akcijski plan, kojim se prikazuje način implementacije načela Povelje i Kodeksa za istraživače na Sveučilištu u Zagrebu.

http://www.unizg.hr/poveznice/povelja-i-kodeks-za-istrazivace/

Renata Požgaj

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu po četvrti su puta predstavljali Republiku Hrvatsku na najvećem svjetskom natjecanju studenata prava: The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, održanom od 31. ožujka do 6. travnja 2013. godine u Washingtonu, D.C., SAD. Četveročlani tim Pravnog fakulteta činili su studenti pete godine studija: Iva Crnogorac, Lucija Ćorić, Marta Licul i Davor Perlić. Pripreme studentskog tima vodili su Zrinka Salaj, dipl. iur., bivša natjecateljica i studentica poslijediplomskog doktorskog studija, kao trenerica, te dr. sc. Trpimir M. Šošić, ispred Katedre za međunarodno pravo.

Glavni pokrovitelj sudjelovanja tima Pravnog fakulteta na 2013 Jessup International Rounds bilo je Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu.
 
Više o sudjelovanju naših studenata na natjecanju, kao i popis sponzora možete pronaći u repozitoriju pod:

http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Jessup_2013_izvjestaj.pdf

Renata Požgaj
[ Više... ]

17.12.2008. u 09:18
Uređeno: 16.09.2013. u 19:23
Vladimir Dobovičnik
[ Više... ]

18.07.2008. u 10:01
Uređeno: 23.09.2013. u 10:51
Vladimir Dobovičnik
[ Više... ]

18.07.2008. u 09:06
Uređeno: 16.09.2013. u 19:24
Vladimir Dobovičnik
[ Više... ]


 

Danijel Relković
[ Više... ]

31.10.2008. u 11:00
Uređeno: 13.09.2013. u 09:29Copyright (C) 2014 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana