Obavijesti
19. 10. 2018. u 10:52

Poštovane kolegice i kolege,

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas o prvim poreznim razgovorima koji će se održati u 14.00 sati u utorak, 23. listopada 2018. (dv. 8, G10).

Razgovore planiramo održavati jednom mjesečno, za vrijeme trajanja predavanja na fakultetu.

Cilj ovih razgovora je unaprijediti komunikaciju i partnerstvo svih sudionika poreznog sustava na način da neformalnim razgovorima o određenoj aktualnoj poreznoj temi poboljšamo razumijevanje međusobnih, često suprotstavljenih, stavova.

Uz članove akademske zajednice (nastavnika, studenata) na razgovorima će biti prisutni predstavnici Porezne uprave, poreznih savjetnika i poreznih obveznika.

Tema prvih poreznih razgovora bit će „Komunikacija u poreznom sustavu RH“.

Pozivamo sve zainteresirane studentice, studente i nastavnike da nam se pridruže u unapređenju poreznog sustava i studijskih programa.

S poštovanjem,

Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost

Sanja Storjak

Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija (preddiplomski stručni studij javne uprave, preddiplomski stručni porezni studij i specijalistički diplomski stručni studij javne uprave) dužni su obaviti unos osobnih podataka na studomatu putem opcije "Osobni podaci" do najkasnije 30. listopada 2018. god.

Sanja Storjak

Obavještavaju se redoviti studenti stručnog poreznog studija da se nastava na kolegiju Računovodstvo II. zbog službene spriječenosti neće održati u srijedu 17.10.2018.

Termin nadoknade je 30.10. (utorak) od 13:00 – 15:25 sati u dv. VIII/I. kat, G10.

Sanja Storjak

Obavještavaju se redoviti studenti stručnog studija javne uprave da će Vježbe iz nomotehnike započeti u četvrtak, 18. listopada u 17:00 sati u dvorani IV/I. kat, Gundulićeva 10.

Vježbe će se održavat u istom terminu – četvrtak od 17:00 do 18:30 sati – i istoj dvorani IV/I. kat, G10 do kraja semestra.

Sanja Storjak

Prezentacije sa predavanja objavljivat će se na Stručni studij javne uprave -1. godina .

Sanja Storjak

UPISI u akademsku 2018/2019. godinu –...

Obavijest o upisu ponavljanja godine i upis više godine studija studenti mogu pogledati na

STUDENTI-Obavijesti studentske referade

Na istoj stranici dostupne su i informacije o nastavku prekinutog studija i upisu 3. godine stručnog poreznog studija za osobe koji su u prethodnim akademskim godinama završili dvogodišnji stručni porezni studij.

Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija u akad. 2018/19.god. ("brucoši") ne obavljaju upis na studomatu.

Sanja Storjak

Završni ispit (2017/2018) Kolegij: Organizacijski razvoj            Prof. dr. Marija Kaštelan Mrak

Prijedlog tema za završni ispit (esej) možete pogledati na Specijalistički diplomski stručni studij javna uprava-2.godina

Sanja Storjak

12. 10. 2017. u 15:47
Uređeno: 12. 10. 2017. u 15:49

Ostvarivanje prava na pokriće troškova prehrane studenata propisano je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika.

Sve o pravima na prehranu studenti mogu pogledati na stranicama ISSP - a (http://www.srce.unizg.hr/issp)

Studenti pravo na pokriće troškova i iznos pokrića mogu provjeriti u sustavu studentskih prava na poveznici https://issp.srce.hr/ (prijavom putem AAI identiteta).

Zbog čestih upita studenata između ostalih odredbi ističemo propisano člankom 3. Pravilnika:

(3) Pravo na potporu ne ostvaruje:

– student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

– student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine;

– student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

(4) Student koji je izgubio pravo na potporu temeljem stavka 3. ovog članka može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.

Sanja Storjak

Studenti prve godine studija ("brucoši") mogu preuzeti Vodič za brucoše udruge E-student na poveznici Vodič

Studenti prve godine studija su dužni od 2. do 8. listopada 2017. god. pristupiti popunjavanju osobnih podataka na studomatu u prozoru Podaci o studentu - Osobni podaci.

Studenti koji ne popune osobne podatke neće moći koristiti studomat.

Sanja Storjak

18. 5. 2017. u 12:14
HUP – Inicijativa za mlade

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt:

• omogućuje studentima kvalitetne studentske prakse u uspješnim tvrtkama u skladu s priznatim međunarodnim standardima

• potiče suradnju poslodavaca i obrazovnih institucija kako bi se unaprijedile vještine i znanja studenata tijekom obrazovanja

• omogućuje poslodavcima pristup još većoj bazi talenata i potencijalnih zaposlenika.

Sanja Storjak

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju mogućnost upisa kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom kojim se stječe 5 ECTS bodova. Navedeni predmet studentima se priznaje kao jedan od izbornih predmeta u skladu s izvedbenim planom i programom...

 

Sanja Storjak

U skladu s člankom 26. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana