Obavijesti

Redoviti studenti koji su obveznici plaćanja maksimalnog iznosa participacije školarine od 7.200 kuna a koji su prvi dio iste uplatili pri upisu zimskog semestra dokaz o uplati drugog dijela školarine i indeks trebaju najkasnije do 15. prosinca 2017. godine dostaviti u studentsku referadu, soba 10/I. kat u uredovno radno vrijeme referade.

Sanja Storjak

KOLOKVIJ IZ KOLEGIJA SOCIOLOGIJA JAVNE UPRAVE PISAT ĆE SE U PETAK, 24. STUDENOGA 2017.

S POČETKOM U 9.30 U DVORANI IX, GUNDULIĆEVA 10.

 

Sanja Storjak

Obavještavaju se studenti da se sutrašnje predavanje, 23.11. iz kolegija KONZULARNO PRAVO neće održati zbog službene spriječenosti.

O terminima nadoknade studenti će biti naknadno obaviješteni.

Sanja Storjak

Završni ispit (2017/2018) Kolegij: Organizacijski razvoj            Prof. dr. Marija Kaštelan Mrak

Prijedlog tema za završni ispit (esej) možete pogledati na Specijalistički diplomski stručni studij javna uprava-2.godina

Sanja Storjak

Obavještavaju se studenti da u srijedu, 22.11. u 14 sati neće biti nastave u Informatičkoj dvorani iz kolegija Informatika. O zamjenskom terminu studenti će biti naknadno biti obaviješteni.

Predavanje predviđeno za 29.11. održat će se prema predviđenom rasporedu u G10, dvorana II.

Sanja Storjak

Predavanja iz Sudske kontrole uprave održavat će se utorkom od 13:45 do 15:15 sati u dvorani III, Gundulićeva 10.

Sanja Storjak

Katedra za upravnu znanost  Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uspostavila je međunarodnu suradnju s James Madison University iz SAD-a, Sveučilištem u Prištini, Kosovo i Sveučilištem u Firenci, Italija. U okviru te suradnje, od 22. do 28. travnja 2018. održat će se međunarodna konferencija u Firenci pod nazivom "Engaging Southeastern Europe: American, European, and Broader Global Partnerships".

Pozivaju se studenti Specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava da se uključe u rad ove konferencije. Odabrani studenti će na konferenciji predstaviti svoje istraživačke radove. Radovi se pišu na engleskom jeziku, opsega 6,000-8,000 riječi na temu koja se uklapa u jedno od sljedećih područja: security, migration, intra-Balkan relations and the external relations of Balkan countries, and socio-economic issues (upravni aspekt). Radovi se pišu uz mentorstvo doc. dr. sc. Goranke Lalić Novak i dr. sc. Tijane Vukojičić Tomić s Katedre za upravnu znanost. Studentima koji uspješno dovrše rad i prezentiraju svoje istraživanje na konferenciji, rad će biti priznat kao završni rad na studiju. Sve troškove sudjelovanja studenata na konferenciji snosi organizator.

Zainteresirani studenti trebaju se javiti doc. dr. sc. Goranki Lalić Novak i dr. sc. Tijani Vukojičić Tomić na: glalic@pravo.hr i tvukojic@pravo.hr. U obzir će se uzeti prijave podnesene do 1. prosinca 2017. godine.

Tijana Vukojičić Tomić

10. 11. 2017. u 10:26
Uređeno: 15. 11. 2017. u 08:07

Seminaristima će se podijeliti seminarski zadaci na sastanku.

Sastanak s prvom grupom seminarista održat će se u petak, 24.11.2017. u 17.30h, Gundulićeva 10, soba 17, doc.dr.sc. Lalić Novak

  1. Irena Arbanas
  2. Jelena Blažek
  3. Ilijana Cvjetanović

Sastanak s drugom grupom seminarista održat će se u ponedjeljak, 27.11.2017. u 16.30 h, Gundulićeva 10, soba 3b, dr.sc. Vukojičić Tomić

  1. Sanja Pavlek
  2. Vedran Šimunac
  3. Ivana Trbuhović
  4. Barbara Winter

Mole se studenti da se odazovu pozivu na sastanak. U slučaju spriječenosti molimo javite se predmetnom nastavniku.

Tijana Vukojičić Tomić

Predavanja iz izvanredne studente iz POREZNOG PRAVA održat će se od 17:00 do 21:00 sat prema slijedećem rasporedu;

5.12. utorak            ĆM 4, dv. VII

6.12. srijeda           ĆM 4, dv. V

Sanja Storjak

Pozivaju se izvanredni studenti, seminaristi predmeta Javni menadžment da u ponedjeljak, 20.11.u 17h dođu u G10, soba 21/3, radi dogovora o ispunjenju seminarske obaveze. Dolazak je obavezan za sve seminariste, a za sva pitanja seminaristi se mogu javiti na mail romea.manojlovic@pravo.hr 

Sanja Storjak

Predavanja predviđena za 3.11. i 10.11. neće se održati zbog službene spriječenosti.

Nadoknada nastave održat će se u ponedjeljak, 20.11. u G10, dvorana VIII/I. kat od 12:00 do 15:00 sati.

Sanja Storjak

Mijenja se prvi termin predavanja za izvanredne studente iz kolegija DOPRINOSI I IZVANPRORAČUNSKI FONDOVI te će se umjesto danas (31.10.) održati u utorak, 28.11.2017. u dv. III. u ĆM4 s početkom od 17:00 sati.

Predavanje predviđeno za utorak 12.12. održat će se prema predviđenom rasporedu  od 17:00 sati također u ĆM 4, dv. III.        

Sanja Storjak

12. 10. 2017. u 15:47
Uređeno: 12. 10. 2017. u 15:49

Ostvarivanje prava na pokriće troškova prehrane studenata propisano je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika.

Sve o pravima na prehranu studenti mogu pogledati na stranicama ISSP - a (http://www.srce.unizg.hr/issp)

Studenti pravo na pokriće troškova i iznos pokrića mogu provjeriti u sustavu studentskih prava na poveznici https://issp.srce.hr/ (prijavom putem AAI identiteta).

Zbog čestih upita studenata između ostalih odredbi ističemo propisano člankom 3. Pravilnika:

(3) Pravo na potporu ne ostvaruje:

– student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

– student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine;

– student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

(4) Student koji je izgubio pravo na potporu temeljem stavka 3. ovog članka može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.

Sanja Storjak

Studenti prve godine studija ("brucoši") mogu preuzeti Vodič za brucoše udruge E-student na poveznici Vodič

Studenti prve godine studija su dužni od 2. do 8. listopada 2017. god. pristupiti popunjavanju osobnih podataka na studomatu u prozoru Podaci o studentu - Osobni podaci.

Studenti koji ne popune osobne podatke neće moći koristiti studomat.

Sanja Storjak

18. 5. 2017. u 12:14
HUP – Inicijativa za mlade

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt:

• omogućuje studentima kvalitetne studentske prakse u uspješnim tvrtkama u skladu s priznatim međunarodnim standardima

• potiče suradnju poslodavaca i obrazovnih institucija kako bi se unaprijedile vještine i znanja studenata tijekom obrazovanja

• omogućuje poslodavcima pristup još većoj bazi talenata i potencijalnih zaposlenika.

Sanja Storjak

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju mogućnost upisa kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom kojim se stječe 5 ECTS bodova. Navedeni predmet studentima se priznaje kao jedan od izbornih predmeta u skladu s izvedbenim planom i programom...

 

Sanja Storjak

21. 10. 2014. u 08:29
Uređeno: 1. 2. 2017. u 13:33
OBAVIJEST O UVJETIMA ZA POLAGANJE...

Članak 25. stavak 4. Pravilnika o studiju, kojim je utvrđeno da student stručnih studija može polagati ispite iz nastavnih predmeta određene studijske godine tek kad je ostvario 60 ECTS bodova prethodne studijske godine, od 1. listopada 2014. primjenjuje se na studente svih stručnih studija uz slijedeće iznimke:

a)     studenti koji su završili dvogodišnji stručni porezni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli stručni naziv upravni pravnik porezne struke, te upisali treću godinu stručnog poreznog studija, razlikovni ispit dužni su položiti do kraja studija;

b)     studenti upisani u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, razlikovne ispite mogu polagati zajedno sa ispitima prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave. Razlikovne ispite dužni su položiti do upisa u drugu godinu studija;

c)     studenti upisani u razlikovne semestre specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave razlikovne ispite dužni su položiti prije pohađanja nastave prve godine studija.

ISPITI POLAGANI SUPROTNO NAVEDENOME BIT ĆE PONIŠTENI.

Sanja Storjak

U skladu s člankom 26. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana