UPRAVNO PRAVO - VJEŽBE:
Upravno pravo - vježbe
Repozitorij
Repozitorij je prazan

Poštovane kolegice i kolege,

vježbe za redovite studente će početi u petak, 17. listopada prema niže objavljenom rasporedu.

Studenti koji su upisali samo jedan predmet u zimskom semestru i kojima nije dodijeljen seminar/vježbe iz upisanog predmeta dužni su javiti se u referadu sa indeksom u što kraćem roku radi izmjene upisanog sadržaja.
 

Vježbe za izvanredne studente počinju 5.12.2014. (v. okvirni program rada dolje na ovoj stranici).

 

Grupa 1

Početak: petak 17. listopada 2014., petkom 15-16,30

DVORANA 1, TMT 14

 

Lucija

Babić

Ivana

Barišić

Dijana

Blažević

Marina

Blažun

Tena

Boroš

Dora

Brajdić

Tanja

Buđak

Sara

Bušić

Valerija

 Cerovski

Šime

Dujmović Maruna

Luka

Fadejev

Ana Marija

Fofić

Monica

Franković

Ivona

Golubić

Silvija

Hanžić

Nikolina

Hržina

Mihaela

Jurčić

Krešimir

Kargačin

Ivan

Katavić

Mirta

Klaić

Rija

Klaić

Matea

Knežević

Josipa

Kovačević

Zrinka

Kraljić

Matea

Krsnik

Ana

Marasović

Dijana

Markov

Antonio

Matošević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 2

Početak: petak 17. listopada 2014., petkom 16,30-18,00

DVORANA I, TMT 14

Marina

Mikulić

Mia

Milin

Paško

Mužić

Katarina

Nižić

Dina

Nose

Nermina

Nuhić

Marijan

Pavlečić

Mateja

Pavlešić

Lucija Benedikta

Pavlović

Marija

Pipunić

Martina

Požgaj

Iva

Pranjić

Krešimir

Radoš

Ivona

Remenar

Kristina

Rudec

Natali

Simić

Andrea

Sitar

Ana

Slovenec

Viktoria

Smirnov

Valentina

Šintić

Ivan

Šoštarec

Ana

Šporčić

Stjepan

Šprajc

Josipa

Štefanac

Tea

Topić

Tomislav

Tot

Ivona

Vidušić

Ema

Vodanović

Mia

Vrcan

Ana

Vuksan

Ana

Zagajski

Jelena

Zubec

Popis obavijesti
Program rada na vježbama

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, redovni studenti (2 grupe po 2 šk. sata), petkom od 17,00-18,30 i 18,30-20,00

datum

sadržaj

20.10. 2017.

Podnesci 

27.10. 2017.

Načini pokretanja upravnog postupka 

3.11. 2017.

Sadržaj i obilježja rješenja i zaključka

10.11. 2017.

Prvostupanjsko rješenje

17.11. 2017.

Ispitni rok - nema nastave 

24.11. 2017.

Rokovi u upravnom postupku 

1.12. 2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Žalba i prigovor 

8.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Drugostupanjsko rješenje 

15.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Izvanredni pravni lijekovi 

22. 12. 2018.

Upravni spor - tužba

12.1. 2018.


Ponavljanje za provjeru znanja

19.1. 2018.

Provjera znanja

26.1. 2018.

Podjela potpisa
 

 

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, izvanredni studenti (1 grupa po 5 šk. sati), petkom u prosincu (1.12., 8.12 i 15.12.) od 17h-21h

 

 

1.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Osnove upravnog postupka, sadržaj i obilježja rješenja i zaključka, sadržaj i obilježja podneska.

8.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Žalba, drugostupanjsko rješenje, prigovor, izvanredni pravni lijekovi, upravni spor

15.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Provjera znanja