OPĆE INFORMACIJE:
Integrirani pravni studij
Opće informacije o studentskoj referadi

Studentska referada integriranog pravnog studija smještena je u zgradi na TRH 14, II. kat.

Adresa elektroničke pošte referade: referada@pravo.hr

 

Radno vrijeme studentske referade

  • Za redovite studente: svakim danom od 10 do 12 sati
  • Za izvanredne studente: svakim danom od 10 do 12 sati i utorkom od 15,30 do 16,30 sati
  •  

Podaci za plaćanja

Studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prilikom uplata svih naknada po odlukama o cijenama usluga popunjavaju slijedeće podatke:

  • IBAN Fakulteta: HR9823600001101264729
  • model:  HR00
  • poziv na broj: 1011-JMBAG
Potvrde o provedenoj uplati potrebno je dostaviti u matičnu referadu, potvrde o uplati ne zaprimaju se putem e-maila ili faksom.