Studentske udruge

Pravni fakultet ima veći broj studentskih udruga. Njihov djelokrug rada odražava raznolikost interesa naših studenata. Potičemo naše sadašnje i buduće studente da se priključe radu bilo koje od dolje navedenih udruga.