Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
Obavijesti
16. 10. 2018. u 15:15
Uređeno: 16. 10. 2018. u 15:16

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medijacija

Prijava na natječaj podnosi se najkasnije do 16. studenoga 2018. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, 10000 Zagreb s naznakom: za poslijediplomski studij Obiteljska medijacija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
 
objavljuje

natječaj
za upis polaznika
na poslijediplomski specijalistički studij
Obiteljska medijacija

1. Uvjeti za upis
Pravo upisa ima osoba koja ima završen diplomski studij socijalnog rada ili socijalne politike, prava, psihologije ili edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i stečeno zvanje magistra struke odnosno završeni sveučilišni studij socijalnog rada, prava, psihologije ili edukacijsko rehabilitacijskih znanosti i stečeno zvanje magistra socijalnog rada, magistra prava, profesora psihologije ili magistra edukacijske rehabilitacije. Iznimno, studij mogu upisati i osobe koje su završile drugi sveučilišni studij pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o poslijediplomskim studijima. Od osoba koje nisu magistri socijalnog rada očekuje se polaganje ispita razlike.
Polaznik mora imati aktivno znanje engleskog jezika i tri godine radnog iskustva (iznimno manje uz preporuku jednog sveučilišnog nastavnika i posebno obrazloženje u eseju).

2. Broj upisnih mjesta
Broj upisnih mjesta je: 32
U slučaju većeg broja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i budu uspješni na intervjuu, prednost imaju polaznici s višom prosječnom ocjenom te više radnog iskustva relevantnog za područje studija. Ako se upiše manje od 16 studenata studij zadržava pravo odgode početka nastave do upisa dovoljnog broja studenata.

3. Školarina
Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

4. Rokovi za prijavu na natječaj
Prijava na natječaj podnosi se najkasnije do 16. studenoga 2018. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, 10000 Zagreb s naznakom: za poslijediplomski studij Obiteljska medijacija

Uz prijavu obvezno priložiti:
1. Izvornik ili ovjerenu presliku diplome ili potvrdu o završenom studiju
2. Ispis kolegija i ocjena postignutih tijekom studija
3. Životopis s opisom stručne aktivnosti
4. Esej do 2500 znakova (obrazloženje interesa za upis i ciljevi profesionalnog razvoja)
5. Izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja propisanih Pravilnikom o poslijediplomskim studijima  Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uvjeta navedenih u studijskom programu.

6. Upis
Nakon odabira polaznika što uključuje razgovor u cilju procjene motiviranosti i komunikacijskih vještina nužnih za daljnje obrazovanje rezultat natječaja će biti dostupan na mrežnim stranicama specijalističkog studija u prosincu 2018.

7. Informacije o studiju
Studijski program i informacije o studiju dostupni su na mrežnim stranicama
http://www.pravo.unizg.hr/scsr/poslijediplomski/poslijediplomski_studij_iz_socijalnog_rada/specijalisticki_studij_iz_obiteljske_medijacije,
te putem telefona broj: 01 4895 806 i e-mail adrese: obiteljska.medijacija@pravo.hr

 

Tihana Delak

Natječaj za upis treće generacije studenata na Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij iz obiteljske medijacije u trajanju od četiri semestra planira se za listopad 2018. godine.

Tihana Delak

22. 10. 2012. u 12:17

Natječaj za upis prve generacije polaznika specijalističkog studija nalazi se u dokumentu na dnu stranice.

Branka Sladović - Franz

19. 9. 2012. u 10:31
Uređeno: 15. 10. 2018. u 10:54

Natječaj za upis prve generacije studenata na Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij iz obiteljske medijacije u trajanju od četiri semestra planira se za listopad 2012. godine.

Branka Sladović - Franz

Repozitorij
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana