izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 35
Konzultacije:

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 35 (1. kat)

Telefon:4895 676
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Povijest hrvatskog prava i države
Godina diplomiranja:1998
Godina magistriranja:2005
Godina doktoriranja:2009
Na katedri od:2001

Nastava

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Mirela Krešić (Zagreb, 1975); diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1998); magistrirala na Poslijediplomskom studiju iz građanskopravnih znanosti s temom "Zakup poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj od sredine 19. stoljeća i u suvremenom pravu" (2005) te doktorirala s temom "Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946" (2009); kraće stručno usavršavanje na Max-Planck-Institut fur Europaische Rechtsgeschichte u Frankfurtu (2005); autorica je većeg broja radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama; sudjelovala je u više međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata te izlagala na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Uredničke knjige
 
Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 - 1849 / Cepulo, Dalibor; Kresic, Mirela; Hlavacka, Milan; Reiter, Ilse (ur.).
Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 - 1849 / Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela; Hlavačka, Milan; Reiter, Ilse (ur.).
 
  Poglavlja u knjizi
 
Pravosuđe u hrvatskim zemljama od 1790. do 1918. // Temelji moderne Hrvatske - Hrvatske zemlje u "dugom" 19. stoljeću / Švoger, Vlasta ; Turkalj, Jasna (ur.).
"We are not talking about coexistence, we live life" or how Islam was legally recognized in Croatia in 1916. // II. Turk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri, Cilt:II / Gedikli, Fethi (ur.).
Arbitraža (izbrano suđenje) u Korčulanskom statutu i statutima istočne obale Jadrana // Liber Amicorum Gašo Knežević / Varady, Tibor et. al. (ur.).
Razvoj modernog javnog bilježništva u Hrvatskoj // Hrvatsko javno bilježništvo / Maleković, Ivan (ur.).
(Ne)spojivost javnobilježničkog i odvjetničkog zvanja u hrvatskim zemljama // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Pravni fakultet u Zagrebu od osnutka 1776. do suvremenog doba // Zgrada Sveučilišta u Zagrebu : postojanost i mijene / Knežević, Snješka (ur.).
The Matrimonial Law of the Muslims of Croatia 1916-41 // Crossing Legal Cultures / Laura Beck Varela, Pablo Gutierrez Vega, Alberto Spinosa (ur.).
Yugoslav private law between the two World Wars // Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen / Giaro, Tomasz (ur.).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Hrvatski vojnici u Prvom svjetskom ratu: proglašenje nestalih umrlima. // Časopis za suvremenu povijest. 49 (2017) , 2; 297-314 (članak, znanstveni).
In the Eyes of the Press: The Croatian Judiciary in the Period of Pseudo- Constitutionalism (1849-1851). // Medijska istraživanja. 22 (2016) , 2; 45-62 (članak, znanstveni).
Hrvatske kućne zadruge: dioba per linea ili per capita. // Pravni vjesnik. 31 (2015) , 1; 9-29 (članak, znanstveni).
De successione colonorum - O nasljednom pravu kmetova u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji. // Povijesni prilozi. 49 (2015) ; 211-234 (članak, znanstveni).
Primaljstvo u Hrvatskoj i Slavoniji 1876.-1918.: zakonodavni okvir ustroja primaljske službe. // Historijski zbornik. 2 (2015) ; 277-295 (članak, znanstveni).
Zakon o javnim bilježnicima Kraljevine Jugoslavije iz 1930.: sudjelovanje javnog bilježnika u ostavinskom postupku - iskustva iz prošlosti. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 2; 353-382 (pregledni rad, znanstveni).
Nasljednopravna načela Općeg građanskog zakonika u praksi hrvatsko-slavonskih ostavinskih sudova. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 5-6; 1095-1117 (članak, znanstveni).
Entitlement of female descendants to poperty of Croatian communal household. // Journal on European History of Law. 2 (2011) , 2; 73-85 (članak, znanstveni).
Intestate succession of female descendants according to the Austrian General Civil Code on the Croatian-Slavonian legal area 1853-1946. // Annals of the Faculty of Law in Belgrade - Belgrade Law Review. LVIII (2010) , 3; 121-136 (članak, znanstveni).
Zakonsko nasljeđivanje bračnih drugova prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 2; 527-554 (članak, znanstveni).
Javno bilježništvo na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1859.-1941.. // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 1; 91-126 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 
Dalibor Čepulo:Prava građana i moderne institucije: europska i hrvatska pravna tradicija (prikaz knjige). // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 54 (2004) , 4; 765-769 (prikaz, ostalo).
Ludwig Steindorff: Kroatien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (prikaz knjige). // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 52 (2002) , 1; 171-177 (prikaz, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 
Žensko pitanje u reformama bana Ivana Mažuranića. // Spomenica Ivan Mažuranić. (2016).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost // "Mint nemzet a nemzettel"...Tudomanyos a magyar-horvat kiegyezes 140. evforduloja emlekere/ "Kao narod s narodom..." Konferencija u spomen 140. obljetnici Hrvatskko-ugarske nagodbe / Šokčević, Dinko (ur.).
Pozakonjenje izvanbračne djece uslijed ratnih okolnosti - naredba hrvatskog bana iz 1917. // Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije "Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava" / Leutar, Zdravka (ur.).
Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija // Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava / Leutar, Zdravka (ur.).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 
Pravo utočišta u hrvatskim zemljama: od crkvene do svjetovne institucije // .
Entitlement of female descendants to property of Croatian communal household // .
Zakonsko nasljeđivanje prema OGZ-u na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946. - nasljedno pravo ženskih potomaka // .
Bračno pravo muslimana u Hrvatskoj 1916.-1941. // .
Djelovanje dr. Ive Politea u Međunarodnoj uniji odvjetnika // II. kongres hrvatskih povjesničara. Hrvatska i Europa. Integracije u povijesti. Knjiga sažetaka / Benyovsky, Irena ; Budak, Neven (ur.) (ur.).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 
Trade Codes and commercial law in Yugoslavia in the interwar period (1918-1941) // .
The property of Croatian communal households: division per capita or per linea, or: did the Austrian General Civil Code alter the concept of family cooperatives? // .
The Equality of Spouses as Successors?(according to Austrian General Civil Code in the Kingdom of Croatia and Slavonia) // .
Nasljednopravna načela Općeg građanskog zakonika u praksi hrvatsko-slavonskih ostavinskih sudova // .
Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija // .
Matrimonial law of the muslims in Croatia 1916-1941 // .
 
  Disertacije
 
Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946. / doktorska disertacija.
 
  Magistarski radovi
 
Zakup poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj od sredine 19. stoljeća i u suvremenom građanskom pravu / magistarski rad.
 
  Druge vrste radova
 
Studentski priručnik za hrvatsku pravnu povijest 1.0, 2012. (studentski priručnik).
Student Manual for the Croatian Legal History 1.0, 2012. (studentski priručnik).
Rise of modern constitutionalism 1776 - 1849: the Croatian constitutional documents 1848-1849, 2006. (objavljeni dokumenti).
 
Profesionalni interesi i članstva

Juris diversitas

Društvo za hrvatsku povijesnicu

Izabrani projekti

Povijest hrvatskog prava i njegove europske pravnopovijesne pretpostavke. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - suradnica na projektu

Hrvatska pravna kultura u europskom okviru: tradicija i modernizacija. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (2007-2014); voditelj projekta: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo - suradnica na projektu

Hrvatska pravna povijest – suvremenom metodikom do kvalitetnijeg pravnog obrazovanja. Sveučilište u Zagrebu (2012-2013); voditelj projekta: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo - suradnica na projektu

The Rise of Modern Constitutionalism 1776-1849. Sveučilište u Kasselu uz potporu Deutsche Forschungsgemeinschaft (2003-2010); voditelj projekta: prof. dr. sc. Horst Dippel - suradnica na projektu

Rechtskulturen des modernen Osteuropa: Traditionen und Transfers. Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (2003-2007); voditeljica projekta: prof. dr. Marie Theres Fogen; suradnica na projektu

Vladavina prava u modernoj europskoj i hrvatskoj pravnoj tradiciji. Ministarstvo znanosti i tehnologije (2002-2006); voditelj projekta: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo - suradnica na projektu

Povijest zaposlenja

        - 2016. izvanredni profesor na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

2011 - 2016.  docent na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

2009 - 2011. viši asistent na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

2005 - 2009. asistent na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

2001 - 2005. znanstveni novak na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

1998 - 2001. Financijska agencija (FINA) - mlađi stručni suradnik

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana