VOL. 27 - 2/2020:
Vol.27 – br.2/2020.


Z. ĐURĐEVIĆ: Uvodna riječ

MATERIJALI ZA XXXIII. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA: RAZMJENA ZNANJA, ISKUSTVA I IDEJA KAZNENOPRAVNE ZNANOSTI I KAZNENOG PRAVOSUĐA U UVJETIMA „NOVOG NORMALNOG“

Z. ĐURĐEVIĆ: Dekonstitucionalizacija Vrhovnog suda RH u kaznenim predmetima i jačanje autoritarnih mehanizama za ujednačavanje sudske prakse: propuštena prilika Ustavnog suda RH

V. MARUŠIĆ, M. VUČKO, M. KUŠTAN:  Oduzimanje imovinske koristi i privremene mjere osiguranja s posebnim osvrtom na trajanje mjera i poteškoće u praksi


M. SLIVAR: Uporaba potajno snimljenih tehničkih snimki u dokaznom postupku


Š. MATAK: Dokazi iz inozemstva iz pozicije obrane - mogućnost pribavljanja, kontrola zakonitosti i pouzdanosti


E. IVIČEVIĆ KARAS, Z. BURIĆ, M. BONAČIĆ: Neka pitanja usklađenosti hrvatskoga kaznenog procesnog prava s direktivama o pravima obrane – analiza sudske prakse


I. RADIĆ: Implementacija Direktive o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima u noveli Zakona o sudovima za mladež


R. BEZIĆ, P. ŠPREM: Zaštita žrtava u kaznenom postupku - praktična implementacija Direktive 2012/29/EU


I. JOSIPOVIĆ: Prekršajna odgovornost za promicanje ideologija suprotnih Ustavu Republike Hrvatske


S. ROKSANDIĆ, K. MAMIĆ: Širenje zaraznih bolesti kao prijetnja ostvarivanju ljudske sigurnosti i kaznenopravni mehanizmi u sprječavanju širenja bolesti COVID-19


Z. KOKIĆ-PUCE, G. BRKIĆ, S. MALOIĆ: Uvjetni otpust u perspektivi suvremenog hrvatskog zakonodavstva i kaznenopravne prakse probacijske službe


I. MATERLJAN, G. MATERLJAN: Europski istražni nalog i nacionalni sustavi pravnih lijekova: pitanje primjerene razine zaštite temeljnih prava u državi izdavanja naloga


M. ROŠIĆ, D. HRŽINA: Izvanredne okolnosti: utjecaj bolesti COVID-19 na učinkovitu međunarodnu pravosudnu i policijsku suradnju i zaštitu ljudskih prava


Z. VINKOVIĆ: Zajednički istražni timovi – koncept i analiza multilateralnog vođenja istrage i prikupljanja dokaza u Europskoj uniji

ČLANCI

K. BOROVEC, I. BALGAČ, S. GLUŠČIĆ: Doprinos institucionalne podrške u smanjenju rizika radnog mjesta zadovoljstvu poslom policijskih službenika


D. DATZER, E. MUJANOVIĆ, I. DELJKIĆ: Pravno uređenje proširenoga oduzimanja imovinske koristi u kaznenome pravu Ujedinjene Kraljevine i Savezne Republike Njemačke


M. BUHOVAC: Moderni oblici prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih instrumenata plaćanja prema Direktivi 2019/713/EU


I. VUKUŠIĆ: Slikovne snimke kao osobni podatak


B. MOSLAVAC: Kaznenopravna zaštita poslovne tajne

 

SUDSKA PRAKSA

P. NOVOSELEC