VOL. 26 - 1/2019:

Vol.26 – br.1/2019.

 

UVODNIK

Z. ĐURĐEVIĆ: Međunarodno udruženje za kazneno pravo (AIDP) i Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu: povodom XX. međunarodnog kongresa za kazneno pravo 


     
ČLANCI    
 
B. Moslavac: Koristoljublje kao motiv nedozvoljene trgovine duhanom
     
H. Filipović: "Predvidljivost događaja" u judikaturi Europskog suda za ljudska prava - jesu li vlasti znale ili su trebale znati za stvarni ili neposredni rizik
     
I. MATERLJAN,; G. MATERLJAN: Europski uhidbeni nalog za napredne korisnike: odluka o neizvršenju naloga zbog obustave istrage in rem (načelo ne bis in idem) i ispitivanje njezine zakonitosti    
      
M. BURAZER: Kriminalno profiliranje 
    
M. MUŽA: Dopuštenost zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima 
          
I. JARAMAZ RESKUŠIĆ; I. MILOTIĆ: Slučaj roksolanskoga kralja Rasparagana: Relegatio in insulam rimskoga kaznenog prava Izvorni znanstveni članak

    
D. MILOTIĆ: Kaznenopravna zaštita vjere u Hrvatskoj i Slavoniji na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće 

 

SUDSKA PRAKSA 

P. NOVOSELEC: Sudska praksa

H. SLADIĆ: Sudska praksa

M. KONFORTA: Sudska praksa

 

PRIKAZ
 
I. MARTINOVIĆ: XXXI. redovito savjetovanje: Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske
     
Z. VINKOVIĆ: Prikaz međunarodne konferencije iz kaznenog prava Zvuk MKP-a (The sound of ICL) 
     
A. MARŠAVELSKI: Novoselec, P., Martinović, I., Komentar Kaznenog zakona – I. knjiga: Opći dio, Zagreb, 2019.