VOL.26-2/2019:

Vol.26. – br.2/2019.


Uvodnik

Z. ĐURĐEVIĆ: Uvodna riječ 


Članci

K. TURKOVIĆ; F. VILJAC HERCEG: Učinkovita istraga povreda prava zajamčenih Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava
 
I. JELIĆ; K. KAMBER: Odgovornost države za policijsko nasilje u konvencijskom pravu 

M. BOŠNJAK; A. GRGIĆ BOULAIS: Zločin iz mržnje u praksi Europskog suda za ljudska prava
 
S. BAGIĆ: Standardi učinkovite istrage / kaznenog postupka Ustavnog suda Republike Hrvatske 

A. NOVOKMET; I. KOLESARIĆ; D. LIVAJA: Neučinkovita istraga zlostavljanja od policije i zatvorskog osoblja – izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava i hrvatska praksa
 
M. MUNIVRANA VAJDA; A. ŠURINA MARTON: Zločini iz mržnje u Republici Hrvatskoj – neki teorijski i praktični prijepori
 
E. IVIČEVIĆ KARAS; Z. BURIĆ: Na putu prema transponiranju Direktive o besplatnoj pravnoj pomoći u hrvatski kazneni postupak? Osvrt na Prijedlog osme novele ZKP-

L. VALKOVIĆ; M. KONFORTA: Praktična implementacija direktiva o pravu na pristup branitelju i pravnoj pomoći u hrvatskom odvjetništvu 

S. GLUŠČIĆ; M. KONDOR-LANGER: Istraživanje socioekonomskog statusa osumnjičenika i konzumacija prava na branitelja kod kaznenog djela teške krađe
 
G. MATERLJAN; I. MATERLJAN: Predmet Taricco II i pitanja na vagi: ustavno načelo zakonitosti u kaznenom pravu i djelotvornost prava Europske unije
 
A. MARŠAVELSKI; D. JURAS: Kritička analiza Prijedloga pete novele Kaznenog zakon

S. ROKSANDIĆ VIDLIČKA; R. PRAŽETINA KALEB: Šest godina primjene novog Kaznenog zakona i utvrđivanje pravnog kontinuiteta zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju (čl. 292. KZ/97): tumačanje zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaje poreza ili carine 

I. MARTINOVIĆ: Načelo ne bis in idem nakon presude A. i B. protiv Norveške: mogućnost kaznenog progona za djelo o kojem je već odlučeno u prekršajnom postupku 

D. MARTINJAK; H. FILIPOVIĆ: Prekršajna ili kaznena odgovornost u slučaju nasilja u obitelji 

M. BONAČIĆ: Ured europskog javnog tužitelja i hrvatsko kazneno pravosuđe: implementacijski zahtjevi i moguća rješenja 

L. SOKANOVIĆ: Materijalna nadležnost Ureda europskog javnog tužitelja – hrvatska perspektiva 


Sudska praksa

P. NOVOSELEC: Sudska praksa