IVIČEVIĆ KARAS, VALKOVIĆ:
E. IVIČEVIĆ KARAS, L. VALKOVIĆ: Pravo na branitelja u policiji – pravna i stvarna ograničenja