VOL. 24 - BR. 2/2017:
Vol. 24 - br. 2/2017

MATERIJALI ZA XXX. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA:
IMPLEMENTACIJA EUROPSKIH KONVENCIJSKIH STANDARDA
U HRVATSKO KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

 

M. KONFORTA: Implementacija presuda Europskog suda za ljudska prava

 

A. NOVOKMET, Z. SRŠEN: Neučinkoviti kazneni postupak pred sudovima – implementacija presuda Europskog suda za ljudska prava

 

D. JURAS: Disciplinska odgovornost policijskih službenika Republike Hrvatske s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Republike Hrvatske

 

G. GRAOVAC: Izvršenje “istražnozatvorskih” presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Republike Hrvatske

 

M. BONAČIĆ, T. TOMAŠIĆ: Implementacija standarda Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom prekršajnom pravu i praksi

 

E. IVIČEVIĆ KARAS, L. VALKOVIĆ: Pravo na branitelja u policiji – pravna i stvarna ograničenja

 

Z. BURIĆ, Ž. KARAS: Prilog raspravi o dvojbama vezanima uz novu defi niciju osumnjičenika i radnju njegova ispitivanja

 

K. PAVIĆ, S. GLUŠČIĆ: Odnos policije i državnog odvjetništva prema VII. noveli ZKP

 

I. MARTINOVIĆ, D. TRIPALO: Zvučno i slikovno snimanje u kaznenom materijalnom i procesnom pravu - teorijski i praktični izazovi novih tehnologija i zakonskih rješenja

 

I. CRNČEC, T. MIŠERDA: Novela Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

 

M. PAJČIĆ: Europski uhidbeni nalog u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

L. SOKANOVIĆ, A. ORLOVIĆ: Oblici prijevara u Kaznenom zakonu

 

S. ROKSANDIĆ VIDLIČKA, A. BILIĆ: Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju s posebnim osvrtom na kaznenu odgovornost članova uprave

 

J. PAVLIČEK: Znanstveno utemeljena detekcija laganja u funkciji kaznenog postupka

 

J. ŠPERO, P. ROSANDIĆ: Elektronički nadzor pilot-projekt u Republici Hrvatskoj

 

ČLANCI

 

M. MUNIVRANA VAJDA, P. NOVOSELEC: Univerzalno načelo u hrvatskom kaznenom pravu, posebno s osvrtom na odnos Zakona o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i Kaznenog zakona

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

M. MUNIVRANA VAJDA

 

PRIKAZ

 

M. BONAČIĆ, Z. BURIĆ: Prikaz kolokvija Međunarodne udruge za kazneno pravo: Osobna odgovornost za sudjelovanje poslovnih subjekata u međunarodnim zločinima