VOL. 22 - BR. 2/2015:
Vol. 22 - br. 2/2015

MATERIJAL ZA XXVIII. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA:
HRVATSKO KAZNENO PRAVO U
PROCIJEPU IZMEĐU USTALJIVANJA
PRAKSE I IZMJENE PROPISA

 

E. IVIČEVIĆ KARAS: Pomicanje granica prava na branitelja pod utjecajem europskog kaznenog prava

 

Z. BURIĆ: Novi položaj žrtve u kaznenom postupku – u povodu obveze transponiranja odredaba Direktive 2012/29/EU u hrvatski kaznenopravni sustav

 

I. MARTINOVIĆ, M. BONAČIĆ: Jamstvo kao zamjena za istražni zatvor: otvorena pitanja

 

P. NOVOSELEC: Nezastarijevanje kaznenih djela vezanih uz ratno profiterstvo i proces pretvorbe i privatizacije. Osvrt na odluku Ustavnog suda u „slučaju Hypo“

 

A. NOVOKMET, M. JUKIĆ: Sudska kontrola prethodnog postupka – istraživanje prakse županijskih sudova u Osijeku, Splitu, Rijeci, Varaždinu i Zagrebu

 

M. ŠKORIĆ, D. RITTOSSA: Nova kaznena djela nasilja u Kaznenom zakonu

 

S. ROKSANDIĆ VIDLIČKA, M. ŠAMOTA GALJER: Političko-gospodarski kriminalitet i prošireno oduzimanje imovinske koristi: Quo vadis, Hrvatska?

 

S. GOSPOČIĆ, M. KLAPŠIĆ: Prekršajni postupak pred tijelima državne uprave

 

M. MARGETIĆ, K. BOROVEC: Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima – preventivne i represivne mjere sudova i policije

 

B. PUHARIĆ, I. RADIĆ: Primjena načela svrhovitosti u postupanju prema maloljetnicima

 

I. KOVČO VUKADIN, J. ŠPERO: Hrvatski probacijski sustav: postignuća i perspektive

 

SUDSKA PRAKSA

P. NOVOSELEC

 

PRIKAZI

 

A. NOVOKMET, M. PLEIĆ, Z. VINKOVIĆ: Prikaz Ljetne škole europskog kaznenog prava „The European area of criminal law and justice“ te međunarodne konferencije „Foreign fighters: towards a criminal law revolution“