VOL. 22 - BR. 1/2015:
vol. 22 - br. 1/2015

ČLANCI

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Pravna priroda, pravni okvir i svrha jamstva u kaznenom postupku: mogu li preživjeti odluku Ustavnog suda RH U-III-1451/2015 o ukidanju istražnog zatvora za gradonačelnika Grada Zagreba i vraćanju jamčevine njegova branitelja?

 

T. ĆAPETA: Kazneni sudovi i suradnja sa Sudom EU-a u prethodnom postupku

 

I. MARTINOVIĆ: Radnja oduzimanja stvari kod krađe i drugih imovinskih delikata

 

I. VUKUŠIĆ, N. MIŠIĆ RADANOVIĆ: Pokušaj sudioništva u kaznenom pravu

 

B. HERCEG PAKŠIĆ: Zakonska regulacija i pravna priroda prekoračenja granica nužne obrane kao ispričavajućeg razloga de lege lata et de lege ferenda

 

M. KONDOR-LANGER: Obiteljska ubojstva: ranije delinkventno ponašanje i tijek kaznenog postupka

 

M. BONAČIĆ: Kritički osvrt na hrvatsko zakonodavno uređenje instituta kaznenog naloga

 

K. VRŽINA: Zaštita postupovnih prava obrane

 

H. FILIPOVIĆ: Policijski službenici kao žrtve prekršaja omalovažavanja i vrijeđanja policijskih službenika prilikom vršenja službe i zakonitih naređenja

 

IZ POVIJESTI KAZNENOG PRAVA

 

I. JARAMAZ RESKUŠIĆ: Ambitus: izborna korupcija u Rimskoj Republici

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

PRIKAZI

 

M. GUTSCHY: XXVII. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Iskoraci hrvatskog kaznenog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo

 

Ž. KARAS, S. GLUŠČIĆ: Konferencija Europsko kazneno procesno pravo u službi fi nancijskih interesa Europske unije: sadašnje stanje i izazovi

 

I. MARTINOVIĆ: Matjaž Ambrož: Storilstvo in udeležba v kazenskem pravu