VOL. 21 - BR. 2/2014:
Vol. 21 - br. 2/2014

MATERIJAL ZA XXVII. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA

ISKORACI HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA I PRAKSE U EUROPSKO KAZNENO PRAVO

 

I. GOLDNER LANG: Europsko pravo kao okvir pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

 

D. DERENČINOVIĆ: Doseg isključenja provjere dvostruke kažnjivosti iz Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

 

E. IVIČEVIĆ KARAS: Načelo ne bis in idem u europskom kaznenom pravu

 

M. ROŠIĆ: Najznačajniji aspekti međunarodne policijske suradnje Republike Hrvatske s državama članicama Europske unije

 

I. TURUDIĆ: Europski uhidbeni nalog s osvrtom na praksu hrvatskih sudova

 

Z. BURIĆ, D. HRŽINA: Pribavljanje i osiguranje dokaza te osiguranje i oduzimanje imovine i predmeta prema Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU

 

I. KRBEC: Priznanje i izvršenje stranih odluka prema Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

 

P. NOVOSELEC: Druga novela Kaznenog zakona

 

M. PLEIĆ: Izvršenje sigurnosnih mjera obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti s aspekta zaštite prava zatvorenika s du- ševnim smetnjama

 

D. RITTOSSA, I. MARTINOVIĆ: Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje – teorijski i praktični problemi

 

Š. PAVLOVIĆ: Kriminološki pregled i kaznenopravna zaštita postupaka javne nabave

 

S. OSET: Prekršajnopravna zaštita od nasilja u obitelji

 

S. NIKŠIĆ: Prekršajna djela zlouporabe droga i učinci nakon dekriminalizacije kaznenog djela posjedovanja droge bez namjere njezina stavljanja u promet te ostvrt na neke aspekte Prekršajnog zakona

 

ČLANCI

 

A. NOVOKMET: Sudska kontrola nepokretanja kaznenog postupka – institucionalni i procesni aspekt

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

PRIKAZI

 

L. SOKANOVIĆ, M. GUTSCHY: XXVI. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu - V. novela Zakona o kaznenom postupku: usklađivanje s Ustavom i europskim standardima?