VOL. 20 - BR. 2/2013:
Vol. 20 - br. 2/2013

MATERIJAL ZA XXVI. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA


V. NOVELA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU:
USKLAĐIVANJE SA USTAVOM I EUROPSKIM STANDARDIMA?

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. novelom ZKP/08: prvi dio?

 

Zakon o kaznenom postupku prema Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku od 14. XII. 2013. (Vlada RH) - pročišćeni tekst

 

D. NOVOSEL: Kazneni progon prema Noveli Zakona o kaznenom postupku

 

L. VALKOVIĆ: Procesna prava obrane prema V. noveli Zakona o kaznenom postupku

 

A. NOVOKMET: Sudska kontrola kaznenog progona prema Noveli Zakona o kaznenom postupku

 

S. GLUŠČIĆ: Izvidi kaznenih djela prema Noveli Zakona o kaznenom postupku

 

M. PAJČIĆ: Istraga prema Noveli Zakona o kaznenom postupku

 

N. CAMBJ: Sporazumijevanje prema Noveli Zakona o kaznenom postupku

 

D. KOS: Djelotvorno pravno sredstvo protiv odugovlačenja postupka i drugih nepravilnosti u radu državnih odvjetnika i sudaca prema Noveli Zakona o kaznenom postupku

 

E. IVIČEVIĆ KARAS: Dokazna snaga rezultata istrage prema Prijedlogu novele Zakona o kaznenom postupku

 

J. ČULE, D. HRŽINA: Primjena europskog uhidbenog naloga u Republici Hrvatskoj - očekivanja i stvarnost

 

D. DERENČINOVIĆ, M. GULIŠIJA, M. DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA: Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona

 

M. RAŠO, G. KOROTAJ: Novosti u postupovnim odredbama Prekršajnog zakona

 

V. GROZDANIĆ, D. TRIPALO: Novosti u Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

 

ČLANCI

 

E. IVIČEVIĆ KARAS, D. PULJIĆ: Presuda na temelju sporazuma stranaka u hrvatskom kaznenom procesnom pravu i praksi Županijskog suda u Zagrebu

 

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

 

J. VNUKOVÁ: Neka obilježja kaznenog postupka u Slovačkoj

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC