Fakultetsko vijeće i njegov sastav

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta.

Fakultetsko vijeće čine:
- svi/e nastavnici/e izabrani/e u znanstveno-nastavna zvanja,
- jedan predstavnik/ca predavača/ica i viših predavača/ica,
- šest predstavnika/ca asistenata/ica i poslijedoktoranada/ica,
- predstavnici/e studenata/ica, i to 15% ukupnog broja članova/ica Fakultetskog Vijeća, te
- jedan predstavnik/ca zaposlenika/ca.

Sjednice Vijeća saziva dekan i predsjedava im.

 

Plan redovitih sjednica u akademskoj 2022./2023. godini

Fakultetsko vijeće

26. listopada 2022.

30. studenoga 2022.

21. prosinca 2022.

25. siječnja 2023.

22. veljače 2023.

29. ožujka 2023.

26. travnja 2023.

24. svibnja 2023.

28. lipnja 2023.

27. rujna 2023.

 

Sjednice Fakultetskog vijeća održavaju se, u pravilu, srijedom u 13,00 sati.

Da bi se svim članovima Fakultetskog vijeća omogućilo redovito sudjelovanje u njegovu radu, srijedom od 13,00 do 15,00 sati nastava se neće održavati.

 

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća i Vijeća poslijediplomskih studija dostavljat će se e-mailom, a prilozi uz pozive intranetom, u pravilu, osam dana prije održavanja sjednica.

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća dostavljat će se svim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata, s time da će se prilozi uz pojedine točke dnevnog reda dostavljati samo članovima Vijeća. Sva dokumentacija vezana uz rad Vijeća bit će svim zainteresiranim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata dostupna u tajništvu Fakulteta.