Fakultetsko vijeće i njegov sastav

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta.

Fakultetsko vijeće čine:
- svi nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja,
- jedan predstavnik predavača i viših predavača,
- šest predstavnika asistenata i poslijedoktoranada,
- predstavnici studenata, i to 15% ukupnog broja članova Fakultetskog Vijeća, te
- jedan predstavnik zaposlenika.

Sjednice Vijeća saziva dekan i predsjedava im.

Raspored sjednica Vijeća u ak. god. 2020./2021. 

  • 28. listopada 2020.
  • 25. studenoga 2020.
  • 23. prosinca 2020.
  • 27. siječnja 2021.
  • 24. veljače 2021.
  • 24. ožujka 2021.
  • 28. travnja 2021.
  • 26. svibnja 2021.
  • 30. lipnja 2021.
  • 29. rujna 2021.

Sjednice Fakultetskog vijeća održavaju se, u pravilu, srijedom u 12,00 sati.
Da bi se svim članovima Fakultetskog vijeća omogućilo redovito sudjelovanje u njegovu radu, srijedom od 12,00 do 14,00 sati nastava se neće održavati.
 

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća i Vijeća poslijediplomskih studija dostavljat će se e-mailom, a prilozi uz pozive intranetom, u pravilu, osam dana prije održavanja sjednica.

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća dostavljat će se svim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata, s time da će se prilozi uz pojedine točke dnevnog reda dostavljati samo članovima Vijeća. Sva dokumentacija vezana uz rad Vijeća bit će svim zainteresiranim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata dostupna u tajništvu Fakulteta.