Doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar radi na Pravnom fakultetu od 2009. godine. Prije toga, godinu dana je radila u odvjetničkom uredu Freshfields Bruckhaus Deringer u Beču, u odvjetničkom timu za međunarodnu arbitražu. Nakon toga radila je godinu dana u odvjetništvu u Zagrebu, a kratko je stažirala i na  Općinskom sudu. Godine 2012. završila je LL.M. program iz međunarodnog privatnog i međunarodnog javnog prava u Sjedinjenim Američkim Državama na Sveučilištu u Pittsburghu s uspjehom cum laude. Godine 2015. doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 2017. do 2020. godine vanjski je član Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora, a od 2021. godine vanjski je član Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora. Od 2019. godine stručni je član radne skupine za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe. Arbitar je na listi arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.