OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo društava (seminar)
Pravo društava - seminar
Studij: Pravo - 8. semestar
Šifra: 44363
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
doc. dr. sc. Antun Bilić
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Ispitni rokovi:
  • 25. 05. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo društava - seminar Pravo - 8. semestar
4.0 44363
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
doc. dr. sc. Antun Bilić

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Barbić J.; Pravo društava, Opći dio; Organizator (2008), str. Cijela knjiga osim: a) bilješki; b) poredbenopravnih prikaza; c) cjelina obrađenih na str.: 8-11 (samo u pogledu izlaganja primjera), 22-31 (samo u pogledu nabrajanja sekundarnih izvora europskog prava), 34-49, 61-131, 134-152, 217-220, 238-277, 378-382, 458-472, 558-580, 586-602, 633-750
Barbić J.; Pravo društava, Društva kapitala, Svezak I. - Dioničko društvo; Organizator (2013), str. Cijela knjiga osim: a) bilješki; b) poredbenopravnih prikaza; c) izlaganja o posebitostima kod banaka i drugih posebnih društava; d) cjelina obrađenih na str. 33-35, 37-42 i 57-59 (samo u pogledu izlaganja o prenominaciji), 95-100 (samo u pogledu izlaganja o sastojcima isprave o dionicama), 164-171, 290-320, 369-377, 388-438, 460-511, 825-832, 870-875, 972-982, 985-996, 1005-1020, 1183-1256, 1269-1286, 1292-1298, 1301-1306, 1310-1318, 1435-1441, 1461-1468, 1474-1499, 1508-1524, 1528-1552, 1563-1564, 1567-1573, 1583-1600, 1603-1614
Barbić J.; Pravo društava, Društva kapitala, Svezak II. - društvo s ograničenom odgovornošću, društvo za uzajamno osiguranje, kreditna unija, europslo društvo - Societas Europea; Organizator (2013), str. Cijela knjiga osim: a) bilješki; b) poredbenopravnih prikaza; c) izlaganja o posebitostima kod banaka i drugih posebnih društava; d) cjelina obrađenih na str. 29-38, 52-56, 61-71, 137-146, 226-234, 496-507, 514-518, 523-532, 552-563, 565-567, 576-582, 615-650, 653-702, 705-797
Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 (Odluka Ustavnog suda), 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/2019);
Opis predmeta
Seminar se pobliže bavi odabranim temama iz prava društava koje su na teoretskoj razini objašnjenje u sklopu predmeta pravo društava. Naglasak je na individualnom i skupnom radu studenata pomoću kojega se studenti aktiviraju u istaživanju izvora prava društava. Dio odabrane teme izlažu studenti, a nastavnik komentira i dopunjuje njihovo izlaganje. Čitava seminarska grupa aktivno sudjeluje u diskusiji. Piše se seminarski rad u sklopu kojega se uče osnovne vještine stručnog i znanstvenog pravnog pisanja. Studenti pišu i kolikvij kojim se ocjenjuje koliko su savladali odabrane teme.
Ispitni rokovi
25. 05. 2020.
15. 06. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- prepoznati najakutalnije teme prava društava

- ponoviti ono što su prezentirale njegove kolege

- diskutirati o problemima s kojima se susreće pravna praksa

- izvijestiti o tekstovima koje su dobili zadatak pročitati

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- interpretirati propise koji uređuju pravo društava

- koristiti stečena znanja u svakodnevnom radu na poslovima pružanja pravne pomoći

- demonstrirati svoje vještine drugim studentima

- zabrati temu o kojoj će uspjeti napisati seminarski rad

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- analizirati novo donesene propise na kritički način

- usporediti uređenje hrvatskog prava s komparativnim pravnim sustavima

- izdvojiti ključne probleme hrvatskog prava društava

- ispitati hipoteze koje je postavio

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- planirati pisanje stručnog rada

- formulirati vlastita rješenja konretnih pravnih problema

- organizirati izlaganje pred stručnom javnošću

- sastaviti osvrt na odabrane teme o kojima je bilo govora na seminaru

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- procijeniti značenje pojedinih instituta za društvo i gospodarstvo

- preporučiti izmjenu neprimjerenih propisa

- preispitati rješenja hrvatskog prava u usporedbi sa srodnim pravnim porecima

- odabrati izvore kojima će se služiti za izradu seminarskog rada

 

 

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- pismeno i usmeno argumentirati svoje zaključke;
- objašnjavati svoje zaključke putem powerpoint prezentacije;
- u stručnim prikazima koristiti bilješke i osnovni znanstveni instrumentarij

- kritički se osvrnuti na izlaganje svojih koelga

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

- postizanje zacrtanih ishoda učenja se u fazi pripreme nastavnog programa prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking);
- u fazi izvedbe nastavnog programa ishodi se kontroliraju praćenjem pohađanja seminara te praćenjem reakcije studenata;
- studenti se mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte;
- ishodi učenja s naglaskom na praktične i generičke vještine, primjenu znanja, analizu; sintezu i vrednovanje provjeravaju u formi seminarskih radova, prezentacija pred grupom i kolokvija