Radno i socijalno pravo (sveučilišni integrirani pravni studij)
 

STATUS PREDMETA: OBVEZNI

BROJ ECTS:  8

Oblici nastave: predavanja 

 Broj sati nastave: 90 sati nastave (za redovite studente); 45 sati (za izvanredne studente)

 

 Mjesto i vrijeme izvođenja nastave:

 Izvanredni studenti:

Ponedjeljkom od 17 do 20 sati,

Gundulićeva 10 – dvorana br. I

Redoviti studenti:

Srijedom od 14 do 20 sati,

Trg Republike Hrvatske 14 – dvorana br. IV -  za tzv. " turnus I",

Napomena: nastava u ovom terminu se održava ovisno o broju studenata

Petkom od 8 do 14 sati,

Trg Republike Hrvatske 14 – dvorana br. IV – za tzv. "turnus II"

 

Način polaganja ispita: usmeno

 Mogućnost polaganja ispita u dva dijela – putem kolokvija (predrok) - ak. g. 2018/2019

 Polaganje ispita putem dva ispitna kolokvija, moguće je  pod sljedećim uvjetima i raspored

 • Ispitnim kolokvijima smiju pristupiti redoviti i izvanredni studenti koji studiraju po bolonjskom programu, te koji su:
 1. prvi puta upisali predmet Radno i socijalno pravo (od ak.g. 2016/2017 ponavljači više nemaju pravo polaganja ispita putem kolokvija, jer smo im tu mogućnost dali tijekom prethodne dvije ak.g., kako ne bi bili zakinuti s obzirom na tadašnju novost uvođenja kolokvija; mogućnost polaganja ispita putem kolokvija se nikada nije odnosila na studente koji četvrti puta polažu ispit),
 2. iznimno studenti  koji su bili na studentskoj razmjeni u semestru ak.g. kada su prvi puta upisali predmet Radno i socijalno pravo, pa zbog toga nisu mogli pohađati predavanja (iako su ih imali upisana), imaju pravo izlaska na kolokvij u semestru ak.g. u kojem su po drugi puta upisali naš predmet; 
 3. redovito pohađaju nastavu, što praktično znači da su prisutni na najmanje 3/4 održanih sati nastave, i
 4. ostvarili 50 ECTS bodova iz prethodne studijske godine sukladno studijskom programu (u skladu s čl. 25. st. 3. Pravilnika o studiju), neovisno jesu li te uvjete stekli tijekom jedne ili više akademskih godina;
 • Smatrat će se da je ispit uspješno položen samo pod uvjetom da student s prolaznom ocjenom položi oba ispitna kolokvija;
 • Studenti prijavljuju pristupanje I. ispitnom kolokviju putem slanja prijave na e-mail adresu: kaja.pavic@pravo.hr, a u subjectu e-maila moraju stajati sljedeći podaci: naznaka da je riječ o kolokviju iz kolegija Radno i socijalno pravo te ime i prezime kandidata, primjerice: „Ispitni kolokvij RSP - Ivan Horvat.
 • O točnom danu i satu održavanja I. ispitnog kolokvija, studenti će biti obaviješteni na Internet stranci Katedre za radno i socijalno pravo;
 • Pravo pristupiti II. ispitnom kolokviju imaju samo studenti koji su s prolaznom ocjenom položili I. ispitni kolokvij. Ti studenti prijavljuju ispit putem studomata za rok 3.6.2019., 17.6.2019. ili 1.7.2019., te izlaze na ispit kod ispitivača kod kojeg su na rasporedu prema obavijesti na studomatu. Ako II. kolokvij polože također s prolaznom ocjenom, ispitivač će im upisati ocjenu koja je aritmetička sredina ocjena iz oba ispitna kolokvija. Ukoliko studenti ne polože II. kolokvij s prolaznom ocjenom, nemaju mogućnost ponovnog izlaska na II. kolokvij, već moraju pristupiti cjelovitom ispitu;
 • Napominjemo da ne postoji mogućnost čuvanja ocjena iz kolokvija nakon proteka ispitnog roka 1.7.2019.
 • Ispitna literatura i raspored polaganja kolokvija:

 

 

I. kolokvij

II. kolokvij

Prijava

 22.4.-26.4.2019.

Prijava ispita putem studomata za rokove u lipnju i srpnju (redoviti ljetni ispitni rok)

Objava rasporeda polaganja

 3.5.2019. na web stranici Katedre  

 Na studomatu

Polaganja

 6.-10.5.2019.

 Prema rasporedu na studomatu

Način ispitivanja

 Usmeno

 Usmeno

Ispitna literatura

Knjige:

 • Potočnjak, Željko. Radni odnosi državnih službenika Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centra za javnu upravu i javne financije, 2013.
 • Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea. Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić), Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2014, str. 1-48.

  Zakonski tekstovi:

 • Zakon o radu
 • Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata
 • Zakon o zaštiti na radu: samo čl. 1. - 82.;
 • Zakon o strancima: samo članci 73.-92., 153.-159., 162., 191.-203., 238.;
 • Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama;

Pročišćene verzije zakonskih tekstova dostupne putem: http://www.pravo.unizg.hr/RSP/zakoni.

 

 Knjige:

 • Ravnić, Anton. Osnove radnog prava - domaćeg, usporednog i međunarodnog. Zagreb. Pravni fakultet u Zagrebu, 2004., stranice: 98-116; 130-158; 207-252; 279-302; 459-549; 580-626; 646-652

 Zakonski tekstovi:

 • Zakon o tržištu rada;
 • Zakon o mirovinskom osiguranju: samo članci 1.-140;
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju: samo članci 1.-86. i 119.-134.;
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju: samo članci 1.-34.;
 • Zakon o socijalnoj skrbi: samo članci 1.-123. i
 • Zakon o doplatku za djecu.

Pročišćene verzije zakonskih tekstova dostupne putem: http://www.pravo.unizg.hr/RSP/zakoni.