MEĐUNARODNO KAZNENO PROCESNO PRAVO:
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja
Međunarodno kazneno procesno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 160357
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivo Josipović
doc. dr. sc. Marin Bonačić
Izvođači: prof. dr. sc. Zlata Đurđević - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno kazneno procesno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 160357
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivo Josipović

Ponedjeljkom od 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 46/II. kat
doc. dr. sc. Marin Bonačić

Utorkom od 11 sati. U utorak 18. 2. 2020. konzultacije će se iznimno održati u 15 sati.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević (Predavanja) Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
Literatura
Krapac, Davor; Međunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima; Narodne novine (2012)
Safferling, Christoph; International Criminal Procedure; Oxford University Press (2012)
Bonačić, Marin; Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja; Hrvatsko udruženja za kazneno pravo i praksu i Ministarstvo unutarnjih poslova RH (2012)
Josipović, Ivo; Odgovornost za ratne zločine pred sudovima u Hrvatskoj. Knjiga I: Izvori prava s uvodnom studijom: Odgovornost za ratne zločine - povijesni korijeni, međunarodna iskustva i hrvatska praksa; ABA-CEELI Hrvatska i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2006)
Sluiter, Goran; Friman, Hakan; Linton, Suzannah; Zappala, Salvatore; Vasiliev, Sergey (eds.); International Criminal Procedure: Principles and Rules; Oxford University Press (2013)
Opis predmeta
Cilj je predmeta upoznati studente s temeljnim pitanjima međunarodnog kaznenog procesnog prava, kao što su pitanja njegove svrhe i ciljeva, načela i izvora, te sa subjektima i pravilima međunarodnog kaznenog postupka. Poučavanjem ovog predmeta cilj je upoznati studente i s komparativnopravnim rješenjima koja su utjecala na pojedina načela i institute međunarodnog kaznenog postupka kao i s inkorporiranim međunarodnim i regionalnim standardima ljudskih prava. Time se ujedno proširuje znanje studenata u području kaznenog procesnog i međunarodnog prava te razvija sposobnost analitičkog i kritičkog razmišljanja studenata.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati osnovne pojmove međunarodnog kaznenog procesnog prava

- imenovati glavne i sporedne subjekte u međunarodnom kaznenom postupku te objasniti njihove uloge

- opisati razvoj međunarodnog kaznenog sudovanja

- koristiti se izvorima međunarodnog kaznenog procesnog prava

- primijeniti i interpretirati pojedine odredbe iz ovog područja

- razlikovati i kategorizirati pojedine sudove prema njihovim obilježjima

- usporediti procesna pravila međunarodnih sudova međusobno i s pravilima nacionalnih pravnih sustava

- ocijeniti usklađenost procesnih rješenja s međunarodnim i regionalnim standardima ljudskih prava u kaznenom postupku

Praktične i generičke vještine:

Uz razvoj intelektualnih vještina, studenti će razviti i praktične i generične vještine kao što su javno prezentiranje i argumentiranje svojih stavova te njihovo jasno i strukturirano obrazlaganje u tekstu.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Ocjena i vrednovanje rada studenata temeljit će se na kontinuiranom praćenju njihove aktivnosti tijekom nastave, istraživanju i usmenoj prezentaciji izabranih tema, te završnom pisanom i usmenom ispitu. Pisani dio ispita sastoji se od tri pitanja esejskog tipa.