Jelena Tadić Cegnar, mag. iur.
Jelena Tadić Cegnar,
mag. iur.

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
01 4564-391
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba Trg Republike Hrvatske 14
Katedra/služba:
Stručni suradnik za poslove međunarodne suradnje i rad na projektima