OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA UPIS NA PRAVNI FAKULTET SVEUČILŠTA U ZAGREBU U AKAD. GOD. 2014./2015.
Obavijesti
07.07.2014. u 08:23
Uređeno: 07.07.2014. u 09:10

informacije o upisima u  prvu godinu studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu:

PRAVNI STUDIJ

SOCIJALNI STUDIJ

STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE

STRUČNI POREZNI STUDIJ

 

Danijel Relković

09.06.2014. u 11:53
Uređeno: 10.06.2014. u 15:53

Raspored za test dodatnih sposobnosti za upise na Pravni studij i Studij za socijalni rad:

PRAVNI STUDIJ

SOCIJALNI STUDIJ

Molimo provjeriti i uskladiti podatke sa objavama na portalu www.postani-student.hr te postupiti prema uputama objavljenim na navedenom portalu

Danijel Relković

27.05.2014. u 12:15
Uređeno: 04.06.2014. u 11:32

Obaviještavamo pristupnike da su objavljene liste potvrda za test dodatnih sposobnosti za Pravni studij i Studij socijalnog rada.

Pravo na pristup testu imaju samo pristupnici koji se nalaze na objavljenim popisima

Mole se pristupnici da provjere popise prijava za pojedine studije te za eventualne primjedbe dostave e-mail sa obrazloženjem na upisi@pravo.hr , zaključno sa srijedom 28. svibnja 2014. god.

Prijave se  mogu vidjeti na slijedećim poveznicama:

Pravni studij - redoviti st.

Pravni studij - izvanredni st.

Studij socijalnog rada - redoviti st.

Studij socijalnog rada - izvanredni st.

Danijel Relković

Studijski programi

  1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
  2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
  3. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine
  4. Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

 

Danijel Relković

Ispit dodatnih provjera za upis na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

(Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje) za upis na pravni studij i studij socijalnoga rada

Pravo pristupanja ispitu imaju pristupnici (uključujući i redovne učenike četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj) koji su u propisanome roku prijavili studijske programe i uplatili troškove polaganja ispita.

Rok za prijavu studijskih programa (u Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta „Postani student“) i uplatu troškova polaganja ispita: 23. svibnja 2014.

Pristupnici su dužni pri odabiru studija za upis prijaviti svaki od studija zasebno.

Naknadne prijave neće biti uvažene.

Troškovi polaganja ispita u iznosu  150,00 kn uplaćuju se na račun Pravnoga fakulteta.

Prilikom uplate obvezno navesti ime i prezime pristupnika te svrhu uplate:  „Test provjere posebnih sposobnosti“

Broj računa za uplatu:

- za pravni studijIBAN: HR9823600001101264729 ; poziv na broj : 00 65269 - 1011

- za studij socijalnoga radaIBAN: HR9823600001101264729 ; poziv na broj : 00 65269 – 1014

Ako se pristupnik prijavio i na studij 'pravo' i na studij 'pravo izvanredni' uplaćuje samo 150,00 kuna. Jednako tako uplaćuje samo 150,00 kuna ako se prijavio i na studij 'socijalni rad' i na studij 'socijalni rad izvanredni'.

Potvrdu o uplati pristupnici su dužni dostaviti na mail adresu: upisi@pravo.hr ; ili osobno u studentsku referadu (Trg m. Tita 14, II kat, sobe 50 i 51) najkasnije do 26. svibnja 2014.

Mjesto pisanja: Zagreb (ispit se piše na više lokacija, a točna adresa ispitnoga mjesta bit će objavljena na stranicama pristupnika na poveznici Moj raspored pet dana prije pisanja ispita).

Vrijeme održavanja ispita:

- za pravni studij:  12. lipnja 2014. u 10.00 sati 

- za studij socijalnoga rada:  12. lipnja 2014. u 14.00 sati

Trajanje ispita: 75 minuta

Dozvoljeni pribor: kemijska olovka koja piše crnom ili plavom bojom.

Prilikom održavanja ispita pristupnici ne smiju imati kod sebe elektroničke uređaje.

Svi pristupnici dužni su na ispit doći najkasnije 30 minuta prije početka pisanja ispita i sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i pribor za pisanje.

Kašnjenje na ispit nije dozvoljeno te se pristupnicima koji ne dođu na početak ispita neće dozvoliti ulazak u ispitnu prostoriju.

U slučaju potrebe za dodatnim obavijestima pristupnici mogu poslati upit na e-mail adresu: upisi@pravo.hr

Danijel Relković

Repozitorij
Repozitorij je prazan
Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana