Otvaranje AAI elektroničkih identiteta - što je AAI ?

 

Što je AAI elektronički identitet?

 

Pomoću AAI elektroničkog identiteta studentima je omogućeno korištenje usluga koje rabe identitete iz sustava AAI@EduHr. -->vidi popis<--.

Koristi se na Pravnom fakultetu za:

- pristup studomatu

- prijavu seminara

- pregledavanje email-a

- pregledavanje nekih baza podataka

 

Inicijalna dodjela AAI identiteta studentima

Studentima se AAI identitet dodijeljuje pri upisu na studij.

 

Postupak u slučaju gubitka podataka za pristup AAI sustavu

 

U slučaju gubitka AAI podataka, postupak izdavanja novih elektroničkih identiteta:

Studenti Pravnog studija:

Sa indeksom se obratite u studentsku referadu, Trg Republike Hrvatske 14,soba 51/II kat, u radno vrijeme referade.

 

Studenti Studija za socijalni rad:

Sa indeksom se obratite u studentsku referadu, Nazorova 51, soba 5, u radno vrijeme referade.

 

Stručnih studija (Javne uprave i Poreznog studija):

Sa indeksom se obratite u studentsku referadu, Gundulićeva 10,soba 14/I kat, u radno vrijeme referade.

 

Račun će Vam biti odmah otvoren te ćete dobiti korisničko ime, zaporku i e-mail adresu na Pravnom fakultetu.

e-mail adresa je oblika:

ime.prezime@student.pravo.hr

 

Promjena lozinke AAI identiteta i upute za podešavanje e-mail računa

  • Upute za podešavanje e-mail korisničkog računa možete preuzeti ovdje.

 


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana