Zbog društvenih poremećaja i ratnih zbivanja sve je veća potreba posebne zaštite izrazito ranjive skupine djece – djece bez pratnje. Cilj je kolegija upoznavanje studenata s pravima djece bez pratnje, s međunarodnim standardima njihove zaštite te domaćim zakonodavstvom. Studenti će naučiti o ulozi međunarodnih organizacija, primjeni Kovencije o pravima djeteta s osobitim naglaskom na specifičnost i ranjivost te skupine djece, o sustavu obiteljskopravne zaštite djece bez pratnje, o sustavu zaštite u socijalnoj skrbi te o izloženosti djece bez pratnje trgovanju ljudima. Tijekom kolegija prikazat će se razvoj pravnog okvira zaštite unutar Europske unije te Vijeća Europe, s osobitim osvrtom na judikaturu Europskog suda za ljudska prava. Studenti će naučiti o postupcima zaštite prava djece bez pratnje, s naglaskom na upravne postupke, te će im se približiti iskustva i praksa državnih institucija i nevladinih udruga u zaštiti djece bez pratnje, osobito one koja su tražitelji azila, odnosno supsidijarne zaštite.