Sadržaj predmeta:

– pojam i struktura obiteljskog sudskog procesnog prava;

– načela obiteljskog sudskog procesnog prava;

– subjekti obiteljskih sudskih postupaka;

– posebna obilježja obiteljskog parničnog procesnog prava;

– posebna obilježja obiteljskog izvanparničnog procesnog prava;

– posebna obilježja obiteljskog ovršnog procesnog prava

 

Način provjere znanja:
usmeni ispit