Predmet obuhvaća spektar tehnika i metoda izvansudskog rješavanja sporova: pregovore, posredovanje i mirenje (medijaciju i koncilijaciju) te arbitražu. Studentima se izlaže opća teorija metoda izvansudskog rješavanja sporova kao alternative vođenju postupka pred tijelima državnog pravosuđa, kao i osnovne karakteristike i posebnosti pojedinih izlaganih metoda. Tijekom rada posebno se analizira i novo zakonodavstvo u ovome području (Zakon o arbitraži i Zakon o mirenju), ali se pozornost posvećuje i novim komparativnim trendovima u korištenju tzv. alternativnih metoda rješavanja sporova (eng. alternative dispute resolution – ADR) na inozemnom i međunarodnom planu. Tematske jedinice koje ovaj predmet pokriva su: odnos državnog pravosuđa i njegovih alternativa: pregled mogućnosti rješavanja sporova izvan suda; tipovi sporova i metode njihovog rješavanja: pravni, interesni i drugi sporovi; pogodnost pojedinih sporova za rješavanje alternativnim metodama; tehnike rješavanja sporova uz i bez sudjelovanja treće nepristrane osobe; mirenje i arbitraža: metode rješavanja sporova uz i bez mogućnosti donošenja obvezujuće odluke; izvansudsko rješavanje sporova u pojedinim specifičnim područjima: građanski, trgovački, obiteljski, individualni i kolektivni sporovi.