Kolegij omogućuje sistematski studij instituta hrvatskoga parničnoga prava i upoznavanje s njihovom primjenom i značenjem u praksi. Kao znanstvena disciplina, građansko procesno pravo bavi se metodama zaštite subjektivnih prava građana i pravnih osoba. Kako je redovna metoda pružanja zaštite povrijeđenim ili ugroženim pravima sudski parnični postupak, analiza njegovih načela i pravila čini glavninu obvezatnog predmeta. Uz to, građansko procesno pravo obrađuje i temeljne pojmove alternativnog rješavanja sporova – osnove arbitraže i mirenja.

 

Raspored predavanja iz Građanskoga procesnog prava u ak. god. 2023./2024.