Vježbe iz građanskog procesnog prava usmjerene su na praktičnu primjenu odabranih instituta hrvatskoga parničnog prava. Studenti vježbači uz nadzor stječu vještine rješavanja konkretnih pravnih slučajeva odgovarajućom primjenom prava na utvrđeno činjenično stanje te pripremaju nacrte različitih podnesaka (tužbe, pravni lijekovi) i sudskih odluka (presude, rješenja).