Predmet obuhvaća materiju organizacijskog građanskog procesnog prava: organizaciju sudova i drugih državnih tijela koje sudjeluju u obavljanju funkcije pravosuđenja te organizaciju i ustrojstvo drugih državnih tijela i profesija koje doprinose funkcioniranju pravosuđa. U sklopu predmeta uz opća teorijska pitanja raspravlja se o temama koje su vezane uz praktične probleme u funkcioniranju pravosuđa i provođenje pravosudnih reformi. Nastava okvirno pokriva sljedeće tematske jedinice: definicija pravosuđa i razgraničenje spram drugih oblasti; reforma pravosuđa i njeno značenje u procesu europskih integracija; institucije i profesije koje sudjeluju u obavljanju pravosuđenja – opći pregled; područje djelovanja pravosuđa i njegova uloga u osiguranju temeljnih ustavnih vrijednosti, a posebno vladavine prava i pravne države; nezavisnost pravosuđa: uloga, definicija i problemi; građani i pravosuđe: pravo na pristup pravosuđu, pravo na postupak u razumnom roku; sudbena vlast i sudovi: definicija, nadležnost i uloga; organizacija kadrova u pravosuđu: suci, državni odvjetnici, pomoćne sudske službe, odvjetništvo, drugi sudionici u obavljanju pravosudnih funkcija; efikasnost pravosuđa: definicija, evaluacija, statističko praćenje; reforma pravosuđa u Hrvatskoj: pregled problema i pravci razvoja.