Sudjelovanje na vježbama korisna je prilika za studente za praktični rad sa stručnjacima iz prakse. Radi se o praktičnom obliku nastave (vježbama) koje se održavaju na trećoj godini studija (6 semestar). Navedene vježbe organizirane su na način da studenti koji su najvećim dijelom položili ispit iz kolegija Obiteljsko pravo te imaju bazična znanja iz obiteljskog prava, proučavaju konkretne spise iz sudske prakse, sastavljaju podneske (tužbe, bračne ugovore, presude) te rješavaju hipotetske slučajeve. Na taj način od njih se zahtijeva primjena i upotreba postojećeg znanja iz obiteljskog prava te približavaju im se neki novi materijalnopravni i procesnopravni alati koji su nužni za uspješnu primjenu zakona u praksi. Sve navedeno odvija se uz mentorstvo članova katedre i uglednih stručnjaka iz prakse (redom sudaca općinskog i županijskog suda u Zagrebu, Vrhovnog suda Republike Hrvatske te kolegica i kolega odvjetnika).