Uvodni dio: pojam, značenje i izvori obiteljskog prava i matičarstva. Bračno pravo, pojam i glavne značajke, sklapanje braka, oblik braka (građanski i vjerski), pretpostavke za postojanje braka, pretpostavke za valjanost braka, prestanak braka – osnove prestanka, razvod braka, poništaj braka te izvanbračna zajednica. Pravni odnosi roditelja i djece: obiteljski status djeteta, utvrđivanje majčinstva i očinstva, osporavanje majčinstva i očinstva, pravno uređenje medicinski pomognute oplodnje. prava djece, roditeljska skrb, ostvarivanje roditeljske skrbi te mjere za zaštitu osobnih i imovinskih interesa djeteta. Posvojenje, pretpostavke za zasnivanje, postupak učinci posvojenja. Skrbništvo pojam i značenje, osnovna načela, nadležnost, vrste skrbništva bitna pitanja pravnog statusa skrbnika. Skrbništvo za maloljetne osobe, skrbništvo za poseban slučaj, lišenje poslovne sposobnosti, roditeljska skrb nakon punoljetnosti djeteta. Posebna pravila matičarstva, osobito u Zakonu o državnim maticama i Zakonu o osobnom imenu.