Sadržaj predmeta:

  1. Pravila o braku i obitelji u pravu Europske unije i u praksi europskih država
  2. Novi oblici obiteljskih zajednica – izvanbračne zajednice i istospolne zajednice
  3. Prava djece – međunarodni, europski i hrvatski pogled
  4. Model obiteljskog zakonika

 

Način provjere znanja:
usmeni ispit