Cilj je kolegija razumjeti ratio i doseg integrativnih procesa u Europi na pravnoj i društvenoj razini, steći produbljena znanja o rješenjima hrvatskoga obiteljskog prava u usporedbi s izabranim poredbenim rješenjima, o standardima zaštite ljudskih prava (koja se odnose na članove obitelji) osobito prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Povelji temeljnih prava Europske unije, kao i vrednovati prednosti i nedostatke hrvatskoga obiteljskog prava u usporedbi s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima.

 

Nakon uspješno položenog predmeta, student će:

  • poznavati bitne dokumente koji se odnose na obiteljsko pravo na razini europskih integracija te njihov utjecaj na harmonizaciju obiteljskog prava
  •  razumjeti doseg odluka europskih sudova
  • razumjeti interpetaciju odredaba Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u području obiteljskog prava
  • razumjeti postupak i načine stvaranja osnova europskog obiteljskog prava u užem smislu (Europska unija) od europskoga obiteljskog prava u širem smislu (Vijeće Europe, Haška konferencija za međunarodno privatno pravo)
  • poznavati prigovore koji se ističu u procesima integriranja u području obiteljskog prava (kulturni imperijalizam, utopija i sl.) te poznavati prednosti (primjerice, lakše ostvarivanje statusnih prava)
  • prosuditi o prednostima i nedostacima koje hrvatski obiteljskopravni sustav pokazuje u usporedbi s rješenjima usvojenim na razini Europske unije i Vijeća Europe.Nastava se, ovisno o odluci na razini poslijediplomskog studija, izvodi u obliku predavanja i konzultacija. Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, a ispit se sastoji od pisanog dijela (esej i analiza presude Europskog suda za ljudska prava) te usmenog dijela.