Kolegij nudi uvid u različite pravne tradicije. Pravni su poredci kombinacija različito isprepletenih pravnih tradicija, a razumijevanje njihovih izvorišta važno je za potpunije razumijevanje pojedinih pravnih instituta i njihovu primjenu u praksi.