Predmet javnobilježničko pravo obrađuje povijesni razvitak institucije javnog bilježništva, uređenje javnog bilježništva u svijetu (poredbeni pregled), osnove javnobilježničkog organizacijskog i funkcionalnog prava, javnobilježničke poslove i njihove učinke.